Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị xử lý nước thải theo công nghệ Johkasou

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có Văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương hướng dẫn Công ty Xây dựng – Thương mại và Môi trường Hà Nội thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ Johkasou.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc Cty cổ phần Xây dựng – Thương mại và Môi trường Hà Nội đề nghị sử dụng công nghệ Johkasou, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao UBND tỉnh Hải Dương hướng dẫn Công ty về mặt thủ tục thực hiện các chính sách, ưu đãi và hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn theo công nghệ trên đúng quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn các thủ tục cần thiết phù hợp với pháp luật để Công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trên.

Được biết, Johkasou là một trong những công nghệ xử lý nước thải có ưu thế nhất hiện nay, có thể ứng dụng để xử lý nguồn nước thải trong các hộ gia đình cho tới các khu đô thị, khu công nghiệp…với sự tích hợp hoàn hảo giữa công nghệ vi sinh tự sinh và các giải pháp khoa học tiên tiến, công nghệ mang lại hiệu quả xử lý cao, thân thiện với môi trường.

Ở Việt Nam, công nghệ Johkasou đã được ứng dụng trong xử lý nước thải tại nguồn ở nhiều khu đô mới, các bệnh viện và các nhà máy lớn. 

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)