Suy thoái sông Mississippi tạo ra vùng đất mới, nhưng cũng làm mất đường bờ biển

Giải pháp tốt nhất để duy trì các phần của đồng bằng sông Mississippi có thể là các dòng chảy sông mang lại trầm tích cho các bờ biển thu hẹp. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới kết luận rằng tỷ lệ xây dựng đất có thể sẽ bị suy giảm bởi tỷ lệ mất đất ngập nước.

Justin Lawrence, một giám đốc chương trình thuộc Khoa Khoa học Trái đất của Quỹ Khoa học Trái đất, đã tài trợ dự án cho biết: “Các nhà khoa học đã nghiên cứu tốc độ tăng nhanh của đồng bằng sông Mississippi mỗi năm trước khi người dân sinh sống và bắt đầu thay đổi môi trường. Các nhà nghiên cứu sau đó so sánh thông tin đó với các quan sát về độ co rút nhanh của đồng bằng trong thời hiện đại, và kết quả thật ấn tượng. Những phát hiện này sẽ thông báo cho chính sách và quản lý ven biển ở khu vực thấp ở Mỹ này ”.

Nghiên cứu đã sử dụng hẹn hò quang học để đo tốc độ bờ biển đồng bằng di chuyển ra biển dưới điều kiện tự nhiên. Elizabeth Chamberlain thuộc Đại học Vanderbilt, tác giả chính của bài báo cho biết: “Sử dụng quang học xác định khi nào hạt trầm tích lắng đọng bằng cách đo phơi sáng cuối cùng của chúng vào ánh sáng ban ngày”. “Phương pháp này cho phép chúng tôi cập nhật bờ biển ở trung tâm đồng bằng Mississippi.”

Trước ảnh hưởng của con người, vùng đồng bằng lớn với tốc độ 2-3 dặm vuông mỗi năm. Nhưng trong thế kỷ qua, tỷ lệ mất đất ở ven biển Louisiana đã trung bình từ 15 đến 20 dặm vuông mỗi năm.

Nhà địa chất Torbjörn Törnqvist thuộc Đại học Tulane, một đồng tác giả của nghiên cứu, cho rằng với tốc độ tăng mực nước biển dâng cao, thiệt hại có thể tiếp tục kéo dài trong tương lai và thậm chí cả các dòng sông được thiết kế tốt nhất sẽ không thể ngăn chặn được mất đất nhiều hơn. “Vì vậy, các lựa chọn khó khăn sẽ phải được thực hiện về nơi để xác định vị trí các chuyển hướng này.”

Lựa chọn khả thi duy nhất, Törnqvist tin rằng, là để định vị các dòng sông trong các khu vực có tiềm năng lớn nhất để xây dựng đất đai và bảo vệ các trung tâm dân cư lớn nhất, trái ngược với việc đặt nhiều tuyến dọc theo toàn bộ bờ biển.

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180412130815.htm