Giải pháp thích ứng với lũ nguy hiểm do biến đổi khí hậu tại TP.Hồ Chí Minh

Quoc Thai NGUYEN, Thinh Diep NGUYEN

Ho Chi Minh City Urban Drainage Company Limited

Biến đổi khí hậu là thách thức nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh là dễ bị tổn thương nhất đối với tác động của biến đổi khí hậu. Đánh giá và nhận thức nghiêm túc về hậu quả của biến đổi khí hậu, thông thường; phức tạp hơn là xảy ra lũ lụt và ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn các sở, ban , ngành, hiệp hội doanh nghiệp và toàn dân phải nỗ lực chung trong việc giải quyết và giảm thiểu các tác động có hại của lũ lụt và ô nhiễm trong thành phố. Bài viết này, tác giả, là một trong những người thuộc tổ chức trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống thoát nước thành phố, sẽ  trình bày một số đánh giá, phán xét, đề xuất giải pháp bền vững cũng như các giải pháp cấp bách để hạn chế phạm vi của lũ lụt do tác động của biến đổi khí hậu.

lat45

Hình 1. Bản đồ lưu vực thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh