Đã có trạm quan trắc nước thải tự động đầu tiên

tt763Mới đây, Sở Tài nguyên-Môi trường Bình Dương đã khánh thành đưa vào hoạt động Dự án trạm quan trắc nước thải tự động cho các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh.

 

Đây là dự án quan trắc nước thải tự động đầu tiên trong cả nước, có kinh phí 28 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã chọn 6 khu công nghiệp để lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động là Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore; Đồng An, Việt Hương I; Sóng Thần I, Sóng Thần II và chọn 15 điểm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp để lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động.

21 địa điểm trên đều lắp đặt camera quan sát khu vực nhà máy xử lý nước thải. Sau khi đi vào hoạt động, dự án có khả năng quan sát 24/24 giờ quá trình vận hành và hệ thống xứ lý nước thải của các doanh nghiệp; các thiết bị lấy mẫu nước thải tự động cho phép điều khiển lấy mẫu từ xa; 6 thiết bị quan trắc nước thải tự động có thể đo nhanh các thông số và lưu chuyển của nước thải.

Hình ảnh từ các camera, các số liệu đo đạc được truyền về Trạm điều hành đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Từ trạm điều hành, các cán bộ có thể theo dõi hình ảnh vận hành hệ thống xử lý nước thải, theo dõi nước thải sau xử lý của các doanh nghiệp, đồng thời có thể lấy mẫu nước thải từ xa khi chủ nguồn nước thải xử lý nước không đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường thông qua thiết bị lấy mẫu tự động…

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định kỹ thuật hướng dẫn doanh nghiệp lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động và kết nối được vào Trạm điều hành để Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Sắp tới, Sở sẽ yêu cầu 50 doanh nghiệp có lượng nước thải lớn (cả trong và ngoài khu công nghiệp) đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh.

Với mục tiêu này, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ kiểm soát được 60% lượng nước thải công nghiệp./.

(Theo vietnamplus.vn)