Chia sẻ kinh nghiệm quản lý nước, xử lý nước thải, rác thải của Israel

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức Hội thảo kinh nghiệm quản lý nước, xử lý nước thải, rác thải của Israel với sự tham gia nhiều nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ.

Ông David Alkam, nguyên Giám đốc Trung tâm Nước Quốc gia của Bộ Cơ sở hạ tầng Israel đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý rác thải rắn ở Israel như thiết lập hạ tầng cơ sở cho việc tái chế chất thải và sản xuất năng lượng; nâng cao chất lượng các bãi chôn lấp rác thải, trạm chuyển tiếp và tái chế; đóng cửa các bãi rác của địa phương quy mô nhỏ và tập trung vào các địa điểm vùng với độ nguy hại môi trường thấp nhất; ban hành các quy định về chất thải công nghiệp, xây dựng và chăn nuôi… để đảm bảo tái chế tối đa, giảm khối lượng chất thải, giảm bãi chôn lấp rác thải và nhất là giảm nguy hại đến môi trường.
Đến năm 2003, Israel đã đóng cửa trên 550 bãi chôn lấp rác thải trái phép; 80% chất thải rắn được xử lý ở bãi rác có phép; 20% lượng chất thải được tái chế… C ó 5 thành phần cho một giải pháp toàn diện quản lý chất thải rắn gồm cơ sở hạ tầng, xe chuyên chở, địa điểm phân loại; quy định ai làm gì; tổ chức thu gom và xử lý; tuyên truyền và giáo dục; bắt buộc thi hành và xử phạt nghiêm. Hội thảo cũng giới thiệu tổng quan về tài nguyên nước của  Israel và nêu ra những điểm tương đồng với Việt   Nam ; đồng thời nhấn mạnh đến việc đánh giá tài nguyên nước tự nhiên và dự báo nhu cầu về nước là những yếu tố quan trọng nhất trong công tác quản lý nước.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá cao những kinh nghiệm quản lý nước, xử lý nước thải, rác thải của Israel do ông David Alkan trình bày, đồng thời cũng thảo luận, trao đổi để đề xuất áp dụng những kinh nghiệm quý báu này tại Việt Nam.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)