Bộ TN&MT: Xác định danh mục nhiệm vụ KHCN mở mới năm 2015

thu_truong_laiSáng 27/5, Hội đồng khoa học công nghệ Bộ TN&MT đã tổ chức họp xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới năm 2015. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã tới dự và chủ trì cuộc họp, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Vụ KHCN, Tài chính, Địa chất Khoáng sản, Tài nguyên nước…

Tại cuộc họp, 5 đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã báo cáo đề xuất đề tài KHCN mở mới cấp Bộ. Tuy nhiên, chỉ có 3 Đề tài KHCN thuyết phục được Hội đồng Khoa học đồng ý cho tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đưa vào danh mục đề tài mở mới năm 2015, đó là các đề tài: Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật về chuẩn dữ liệu, bộ dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên nước do Cục quản lý tài nguyên nước đề xuất và thực hiện; Nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học dự báo lũ và hạn hán trên sông Hồng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ và mùa cạn do Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) Trung ương – Trung tâm KTTV Quốc gia thực hiện và đề tài Nghiên cứu chế tạo máy phổ gamma đa kênh điều tra địa chất khoáng sản biển do Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện.

Phát biểu tại Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đánh giá, các đề tài được lựa chọn mở mới đều là những đề tài có tính cấp thiết, được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về mặt ứng dụng thực tiễn vào quản lý Nhà nước ngành. Tuy nhiên cũng cần phải chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với đề xuất nghiên cứu như: Đối với đề tài nghiên cứu của Cục Quản lý TNN, hiện báo cáo hiện trạng về tài nguyên nước đã được quy định tại Luật Tài nguyên nước sửa đổi, vì vậy việc chuẩn dữ liệu, bộ dữ liệu rất tốt. Tuy nhiên đề tài cần làm rõ những tồn tại và bất cập về chuẩn hóa dữ liệu tài nguyên nước cũng như làm rõ thế nào là chuẩn dữ liệu để khi có bộ chuẩn này, tất cả các dữ liệu tài nguyên nước khi cập nhật hệ thống có thể chia sẻ, dùng chung.

Về đề tài của TTDBKTTV TƯ, cần điều chỉnh lại tiêu đề nhiệm vụ khoa học cho phù hợp với một công trình nghiên cứu cấp Bộ như “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc dự báo lũ lớn và hạn thủy văn trên sông Hồng hoặc Nghiên cứu cải tiến quy trình dự báo lũ và hạn thủy văn trên sông Hồng” để thấy rõ được tính cấp thiết của đề tài cũng như kết quả đạt được của đề tài sẽ phục vụ cho mục đích xây dựng quy chế vận hành liên hồ chứa các mùa mà chúng ta đang xây dựng.

Chiều 27/5, Hội đồng tiếp tục họp và xét duyệt danh mục cho 5 đề tài của một số các đơn vị khác thuộc Bộ.

(Theo monre.gov.vn)