An ninh nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Tan Ta NGOC1,Nhung PHAM2

1 Engineer, Head officer, Center for Water Resources Technical and Consultant, Vietnam

Tantatnn@gmail.com

2 Engineer, official, Center for Water Resources Technical and Consultant, Vietnam.

Dựa trên kịch bản thay đổi khí hậu và nước biển dâng được ban hành vào năm ở Việt Nam 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả dự báo cho thấy, nếu mực nước biển dâng 1m, khoảng 39% đồng bằng sông Cửu Long, 10% diện tích đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, và trên 2,5% diện tích của các tỉnh ven biển miền Trung có nguy cơ ngập lụt. An ninh nguồn nước đang bị đe dọa bởi những tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng nước ở thượng nguồn, cần cho các giải pháp sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước một cách bền vững.