Họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” (VIWAT1) cấp quốc gia năm 2021

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” (VIWAT1) cấp quốc gia năm 2021. Chủ trì cuộc họp là Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các chủ nhiệm đề tài khoa học.

Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy                                                              chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại hội đồng, đại diện nhóm tác giả ThS. Trần Thị Hường cho biết, năm 2021 nhóm tác giả được giao tiếp tục thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” (VIWAT1) với tổng 19 chuyên đề nghiên cứu. Đến nay tập thể tác giả đã hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao. Kết quả thực hiện được như sau:

Đề tài được thực hiện với mục tiêu xây dựng được bộ công cụ (cơ sở dữ liệu GIS, công cụ DISY của CHLB Đức) tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long; định hướng được giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề tài đã tiến hành xây dựng hệ thống thông tin tích hợp tài nguyên nước và đất vùng đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng phương án tích hợp sử dụng tài nguyên nước – đất và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên trong quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả của đề tài là nghiên cứu xác định các vấn đề trọng tâm về phát triển Kinh tế – Xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Nghiên cứu xác định các vấn đề trọng tâm trong mối liên quan giữa đất và nước của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện nhóm tác giả, ThS. Trần Thị Hường báo cáo tại hội đồng.

Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài. Đề tài thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài.

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu.