WB tiếp tục ưu tiên hỗ trợ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong 10 năm tới

Đó là khẳng định của ông Dean Cira – Điều phối viên Chương trình Cấp nước, Vệ sinh Đô thị và Nông thôn, Ngân hàng thế giới (WB) tại cuộc hội thảo chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTN) đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 23/3 tại Hà Nội.      
Ông Dean Cira nhấn mạnh: Chiến lược quốc gia NS&VSMTNT đến năm 2020 của Việt Nam rất quan trọng, WB đã hỗ trợ Việt Nam trong 10 năm qua và WB tin tưởng rằng đây là một trong những lĩnh vực tiếp tục nhận được sự ưu tiên của WB trong 10 năm tới để người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong 10 năm tới, WB chú trọng hỗ trợ Việt  Nam về chất lượng nước sạch cũng như chất lượng hệ thống cấp nước.       
Cũng tại hội thảo, ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&;PTNT chia sẻ: Từ khi Chiến lược được phê duyệt đến nay đã 10 năm, trong 10 năm qua những định hướng, chiến lược đã được Chính phủ cụ thể hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đưa tỷ lệ người dân nông nông được sử dụng nước hợp vệ sinh từ chưa đến 30% lên 83% vào năm 2010 và tỉ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 56% đã khẳng định tầm quan trọng của Chiến lược, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cả nước.                      
Theo đó, Chiến lược quốc gia NS&VSMTNT đến năm 2020 được cập nhật theo hướng phản ánh được những thay đổi quan trọng của đất nước và của ngành trong giai đoạn mới, cập nhật những cách tiếp cận mới để đảm bảo đẩy nhanh tốc độ bao phủ về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, ưu tiên cho các nhóm nghèo, chú trọng gia tăng yếu tố phát triển môi trường bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đến năm 2020.       
Theo kế hoạch, giai đoạn 2011-2015, chương trình sẽ đảm bảo 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 70% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế, 85% số hộ ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 85% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh, các nhà trẻ, trường học, công trình công cộng đủ nước sạch, 60% làng xã được thu gom rác thải sinh hoạt…  
(Theo Monre.gov.vn)