Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Bộ trưởng Mê Công – Hàn Quốc lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày 27 và 28-10, tại Thủ đô Xơ-un của Hàn Quốc, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Xung Hoan và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia Hô Nam Hông. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung chính, gồm củng cố hợp tác kinh tế và phát triển giữa các nước Mê Công và Hàn Quốc; củng cố hợp tác về các vấn đề chính trị giữa các nước Mê Công và Hàn Quốc; và cơ chế làm việc của hợp tác Mê Công – Hàn Quốc.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố sông Hàn về thiết lập “Quan hệ đối tác toàn diện giữa các nước Mê Công và Hàn Quốc vì thịnh vượng chung”, theo đó đưa ra tầm nhìn và định hướng cho hợp tác của các bên trong tương lai. Các bên cũng thống nhất xác định ba lĩnh vực hợp tác ưu tiên, gồm kết nối ASEAN, phát triển bền vững và phát triển vì con người, với sáu trọng tâm là cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; công nghệ thông tin; môi trường và lâm nghiệp; quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp và an ninh lương thực. Các bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề an ninh chính trị của khu vực, như tình hình bán đảo Triều Tiên, tiến trình dân chủ ở Mi-an-ma, không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh và an toàn hàng hải, tội phạm xuyên quốc gia, phòng, chống thiên tai và quản lý khủng hoảng…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hợp tác Mê Công – Hàn Quốc, tin tưởng rằng cơ chế hợp tác này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa các bên. Việt Nam sẽ tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên trong triển khai các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Mê Công – Hàn Quốc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Các bộ trưởng nhất trí tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Mê Công – Hàn Quốc hằng năm bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (AMM) và ba năm một lần tại Hàn Quốc. Hội nghị Bộ trưởng Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 2 sẽ được tổ chức bên lề AMM 45 tại Cam-pu-chia vào năm 2012.

 

 

(Theo TTXVN)