Việt Nam mong muốn các nước nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng thể những tác động của các công trình thủy điện trên sông Mê Công

Ngày 18/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng sông Mê Công trong đó có đập Xay-ya-bu-ri, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: “Sông Mê Công là một dòng sông quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các nước ven sông.        
             Là một nước nằm ven sông Mê Công, Việt Nam mong muốn các quốc gia có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu kỹ lưỡng tổng thể những tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công trước khi đưa ra quyết định triển khai xây dựng các công trình này. Các quốc gia ven sông cần hợp tác chặt chẽ trong việc khai thác và sử dụng công bằng và hợp lý các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn nước dòng sông Mê Công nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần vào sự phát triển bền vững chung của toàn bộ lưu vực sông Mê Công và mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia ven sông và người dân sinh sống tại khu vực này”.
(Theo Monre.gov.vn)