UN-Water và FAO công bố Logo Ngày Nước Thế Giới 2012

vv7Tại lễ khai mạc Tuần lễ nước thế giới 2012 tại Stockholm (ngày 21/8/2011), tổ chức UN-Water và FAO đã công bố logo mới Ngày Nước Thế giới 2012 (World Water Day 2012).
Logo được thiết kế bởi Nhóm Truyền thông Ngày nước thế giới lần thứ năm trong sáu năm qua, sẽ được sử dụng trong các chiến dịch sắp tới WWD với chủ đề: Nước và an ninh lương thực (Water and Food Security).
 
 
(Theo DWRM)