Trung tâm QH&ĐT TNNQG mở rộng quan hệ hợp tác với Trường Đại học Flinders, Australia

Athanh_gt_flinderSáng ngày 05 tháng 8 năm 2014, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Flinders, Australia về việc hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực tìm kiếm, điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; đo vẽ, lập bản đồ địa chất thủy văn – địa chất công trình, bản đồ địa chính; khảo sát, thăm dò địa vật lý; khoan khai thác nước ngầm.

3_flinders_phat_bieu

Trong khi đó, Trường Đại học Flinders là một cơ sở đào tạo có truyền thống lâu đời của Australia; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về chuyên ngành tài nguyên nước.

Hoạt động hợp tác giữa Trung tâm QH&ĐTTNNQG với Trường Đại học Flinders như một sự kết hợp bền vững giữa nghiên cứu với thực tiễn, góp phần đưa các thành tựu của khoa học công nghệ vào đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên nước.

ky_flinder

Theo Biên bản đã ký kết, trong 05 năm (2014 – 2019), Trung tâm QH&ĐTTNNQG và Trường Đại học Flinders sẽ hợp tác trong  04 lĩnh vực chính:

Thứ nhất, hai bên hợp tác trong các hoạt động giáo dục. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có thể trao đổi cán bộ, giáo viên, học viên với Trường Đại học Flinders và ngược lại.

Thứ hai, Trường Đại học Flinders sẽ trao đổi học liệu, chia sẻ thông tin, ấn phẩm, các công nghệ liên quan với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thứ ba, hai bên sẽ xúc tiến các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo và hướng dẫn sinh viên.

Thứ tư, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Trường Đại học Flinders sẽ cùng xây dựng các dự án nghiên cứu, phát triển.

bat_tay_flinder

Biên bản ghi nhớ này sẽ là cánh cửa mở ra mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa Trung tâm QH&ĐTTNNQG và Trường Đại học Flinders. Thông qua việc hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước, các bên sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm về những lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm, đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, làm giàu thêm kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ của hai đơn vị.

trao_qua_flinders

(Hồng Nhung – NAWAPI)