Phiên họp lần thứ 17 Hội đồng và Phiên họp lần thứ 15 Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế, 25-26 tháng 1 năm 2011, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Để khởi đầu cho các hoạt động năm 2011, Phiên họp thường niên cấp Bộ trưởng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế được tổ chức ngày 25-26 tháng 01 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Hội đồng và các đại biểu của các quốc gia thành viên Ủy hội là Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan đã gặp gỡ để thảo luận các hoạt động quan trọng và ra các quyết định về các chiến lược, chính sách của Ủy hội, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển trong 2 ngày làm việc liên tục. Tiến sỹ Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2010-2011 điều hành Phiên họp. Đoàn đại biểu Việt Nam, gồm các đại biểu đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, do Tiến sĩ Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam dẫn đầu.      

Phiên họp Hội đồng đầu tiên kể từ Hội nghị Cấp cao Hủa Hỉn đã vinh dự được đón chào Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Lễ khai mạc. “Tất cả chúng ta đều nhận thức rõ rằng Lưu vực sông Mê Công đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn đe dọa tới các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước và hệ quả là ảnh hưởng tới nguồn sinh kế và sự sống của hàng chục triệu người dân trong lưu vực”, Phó Thủ tướng Hải nhấn mạnh.

tt246

Phiên họp đã phê chuẩn các văn kiện quan trọng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế như Chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước, Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2011-2015, Khung sáng kiến Thích ứng với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2025. Các văn kiện chiến lược này sẽ đưa ra định hướng cho Ủy hội không chỉ cho 5 năm tới mà còn cho các thập niên tiếp theo. “Phiên họp Hội đồng lần này không chỉ quan trọng cho các quốc gia thành viên Ủy hội mà còn cho cả khu vực do đưa ra định hướng để đạt được tầm nhìn của Ủy hội sông Mê Công quốc tế về phát triển bền vững tài nguyên nước sông Mê Công”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu trong diễn văn khai mạc.

Thành quả quan trọng nhất của Phiên họp lần này là việc các quốc gia thành viên Ủy hội ký kết Thủ tục Chất lượng nước, một văn bản pháp lý quan trọng của Ủy hội nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển lưu vực được điều phối trong nỗ lực của các quốc gia ven sông nhằm bảo vệ chất lượng nước và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Quá trình đàm phán Thủ tục này đã kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng cũng đã được thống nhất tại Phiên họp nhờ có sự cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo Chính phủ các quốc gia thành viên tại Phiên họp Cấp cao lần thư nhất tại Hủa Hỉn và nỗ lực không ngừng của nước chủ nhà. “Việc ký Thủ tục này thể hiện sự nhất trí cao của chúng ta về sự cần thiết phải duy trì chất lượng nước tốt cho sông Mê Công trong bối cảnh các hoạt động phát triển đang diễn ra mạnh mẽ trong lưu vực hướng tới phát triển bền vững lưu vực và gìn giữ môi trường thủy sinh và tài nguyên nước lành mạnh cho các thế hệ mai sau”, Bộ trưởng Nguyên nhấn mạnh tại Lễ ký.

tt247

Các đoàn đại biểu đến từ các quốc gia thành viên Ủy hội cùng với khoảng 20 đại diện của các đối tác phát triển đã cùng nhau thảo luận vai trò của Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong ứng phó với các mối đe dọa tiềm năng không dự đoán được của biến đổi khí hậu và các hoạt động phát triển ảnh hưởng tới sự bền vững của lưu vực sông Mê Công. Các đại biểu cũng dành mối quan tâm đặc biệt về khả năng của Ủy hội, một tổ chức liên chính phủ, trong đạt được các mục tiêu hoàn toàn tự chủ và đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia thành viên và hợp tác khu vực, như Chính phủ các quốc gia thành viên và người dân sống trong lưu vực mong đợi. 

 “Ủy hội sông Mê công quốc tế đang có phản hồi kịp thời đối với các vấn đề quan trọng hiện đang diễn ra trong khu vực, như: đề xuất phát triển thủy điện dòng chính sông Mê công; các hiểm họa đối với khí hậu và môi trường sông Mê công cùng với hiện tượng gia tăng tần suất cũng như cường độ của các trận lũ và hạn trong khu vực. Điều này đã góp phần vào sự khẳng định rõ hơn và rộng rãi trên toàn thế giới về vai trò của Ủy hội sông Mê công quốc tế trong phát triển bền vững lưu vực”. Bộ trưởng Nguyên phát biểu trong diễn văn bế mạc Phiên họp.

Phiên họp Hội đồng lần tới dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay tại Vương quốc Campuchia theo thông báo của ông Jeremy Bird, Giám đốc Điều hành của Ủy hội.

 

(Theo www.vnmc.gov.vn)