Nhật Bản viện trợ hơn 18 triệu USD cung cấp nước sạch cho 3 tỉnh Tây Nguyên

Ngày 12/6, tại Hà Nội, ông Naro Hattori, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký hợp tác thực hiện dự án phát triển nước ngầm, cung cấp nước sạch tại các vùng nông thôn 3 tỉnh Tây Nguyên.

Dự án có tổng kinh phí 20,4 triệu USD, trong đó Nhật Bản viện trợ 18,14 triệu USD, sẽ được triển khai từ năm 2006 đến năm 2010 tại 5 xã thuộc 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng 45.000 người dân tại khu vực trên.

Khoản kinh phí trên sẽ được dùng để cung cấp thiết bị khoan giếng, hệ thống khử trùng nước, phân phối nước và đào tạo-chuyển giao công nghệ khai thác nước ngầm.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, dự án được triển khai góp phần giúp Việt Nam thực hiện Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đặc biệt là ở Tây Nguyên – một trong những vùng ưu tiên của Chính phủ trong Chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

Ông Cao Đức Phát cũng thông báo với Ngài Đại sứ Nhật Bản về dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản về phát triển nước ngầm, cung cấp nước sạch cho một số tỉnh phía Bắc Việt Nam tại Thái Nguyên, Ninh Bình và Thanh Hoá triển khai trong giai đoạn 2001-2005 đã và đang phát huy hiệu quả.