Lễ ký Thủ tục Chất lượng nước của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, ngày 26/1/2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ ký Thủ tục Chất lượng nước của Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã diễn ra vào ngày 26/1/2011. Đây là một trong những hoạt động chính diễn ra trong khuôn khổ của Phiên họp lần thứ 17 Hội đồng và Phiên họp lần thứ 15 Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, Ủy hội sông Mê Công quốc tế, 25-26 tháng 1 năm 2011, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hơn 60 triêu người phụ thuộc vào nước và các tài nguyên nước của Lưu vực sông Mê Công. Nước sông Mê Công có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của các cộng đồng ven sông bởi lẽ đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng sống còn đối với họ. Các cộng đồng ven sông phụ thuộc vào Lưu vực sông Mê Công để làm nghề cá, làm nông nghiệp và giao thông đường thủy. Chất lượng nước hợp lý/có thể chấp nhận được trong Lưu vực sông Mê Công còn cần thiết đối với việc bảo vệ hệ sinh thái dưới nước. Nếu sông Mê Công bị ô nhiễm trên các khu vực thượng nguồn, ô nhiễm nước sẽ tác động các nhánh sông ở hạ du và vì thế, trở thành một vấn đề có tính xuyên biên giới.

Thủ tục Chất lượng nước là một văn bản pháp lý quan trọng của Ủy hội nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển lưu vực được điều phối trong nỗ lực của các quốc gia ven sông nhằm bảo vệ chất lượng nước và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Quá trình đàm phán Thủ tục này đã kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng cũng đã được thống nhất tại Phiên họp nhờ có sự cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo Chính phủ các quốc gia thành viên tại Phiên họp Cấp cao lần thư nhất tại Hủa Hỉn và nỗ lực không ngừng của nước chủ nhà. “Việc ký Thủ tục này thể hiện sự nhất trí cao của chúng ta về sự cần thiết phải duy trì chất lượng nước tốt cho sông Mê Công trong bối cảnh các hoạt động phát triển đang diễn ra mạnh mẽ trong lưu vực hướng tới phát triển bền vững lưu vực và gìn giữ môi trường thủy sinh và tài nguyên nước lành mạnh cho các thế hệ mai sau”, Tiến sỹ Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2010-2011, nhấn mạnh tại Lễ ký. 

 

tt293

Thủ tục Chất lượng nước sẽ do Ủy hội Sông Mê Công quốc tế và các nước thành viên thực hiện theo 04 Hướng dẫn Kỹ thuật đang được soạn thảo là: (i) Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Sức khỏe Con người; (ii) Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Hệ sinh thái Dưới nước; (iii) Hướng dẫn Kỹ thuật Quản lý và Ứng phó Khẩn cấp về Chất lượng Nước; và (iv) Khung Hợp tác Thực hiện Thủ tục Chất lượng Nước.

(Theo vnmc.gov.vn)