Hội thảo truyền thông và giáo dục môi trường 2011

Toàn cảnh hội thảo
Ngày 30/3/2011, TP.Hà Nội phối hợp với tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo Truyền thông và Giáo dục môi trường 2011 tại khách sạn Melia – Hà Nội. Đông đảo đại diện các Bộ, Sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức môi trường trong nước và quốc tế, các tổ chức chính trị – xã hội của TP. Hà Nội, đại diện một số viên nghiên cứu về môi trường cũng nhiều trường đại học ở Hà Nội đã tham dự.
Hội thảo nhằm giới thiệu mô hình, kinh nghiệm về giáo dục môi trường, những điển hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Fukuoka (Nhật Bản). Đồng thời, cũng nêu lên thực trạng của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thông qua hội thảo các đại biểu được hiểu thêm kinh nghiệm bảo vệ môi trường của Nhật Bản như: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, đồng thời tìm ra những giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường Hà Nội xanh – sạch – đẹp, bền vững.
Hội thảo này nằm trong chương trình hợp tác giữa TP. Hà Nội và tỉnh Fukuoka.
(Theo Monre.gov.vn)