Hội thảo giữa kỳ Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang”, Rạch Giá, Kiên Giang, 30/6/2011.

Hội thảo giữa kỳ dự án “Hỗ trợ chuẩn bị xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang” đã được tổ chức ngày 30/6/2011 tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận về tiến độ và các hoạt động tiếp theo của dự án. 

Dự án này được tài trợ bởi Sáng kiến Thích ứng Biến đổi Khí hậu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Đây là Sáng kiến có mục tiêu  định hướng việc kế hoạch và thực hiện thích ứng biến đổi khí hậu theo các quy hoạch và chiến lược đã được điều chỉnh tại các cấp độ khác nhau và các khu vực được ưu tiên trong toàn Lưu vực sông Mê Công nhằm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo đói và an ninh lương thực. Dự án được chủ trì bởi Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cùng với sự tham gia của các cơ quan/đơn vị tại địa phương và các cơ quan nghiên cứu. 

            Dự án này là một trong những dự án đầu tiên tại Kiên Giang về ứng phó với biến đổi khí hậu với mục tiêu là trợ giúp chính quyền tỉnh Kiên Giang trong việc xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tại tỉnh. “Dự án này sẽ cung cấp các thông tin đầu vào quan trọng để trợ giúp Kiên Giang trong việc xây dựng Kế hoạch Hành động của tỉnh theo yêu cầu đặt ra của Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu”, TS. Trương Hồng Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Hội thảo.

tt755

Hội thảo tập chung thảo luận những kết quả ban đầu về đánh giá tác động của biến đối khí hậu đối với tỉnh Kiên Giang và tiến độ thực hiện hợp phần “Thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng” tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. “Nhờ sự hợp tác tốt giữa các cơ quan/đơn vị có liên quan, tiến độ dự án đã đúng như dự kiến ban đầu. Chúng tôi đánh giá cao dự án này và các kết quả đạt được cho tới thời điểm này, đặc biệt là những kết quả về đánh giá tác động của của biến đối khí hậu đối với tỉnh Kiên Giang và các công việc đã được tiến hành tại xã Bình Giang”, ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kiên Giang phát biểu. “Chúng tôi mong muốn dự án sẽ đưa được ra những khuyến nghị về giải pháp thích ứng thật cụ thể và khả thi đối với địa phương”, ông Trung, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nêu ra ý kiến định hướng về các hoạt động tiếp theo của dự án.

            Các công việc còn lại của dự án như hoàn thiện kết quả đánh giá tác động, đề suất các giải pháp ứng phó, thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực… sẽ được thực hiện trong hai tháng tới, và Hội thảo cuối kỳ của dự án được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2011

 

 

 

 

 

(Theo www.vnmc.gov.vn)