Hội thảo cuối cùng Dự án Quản lý tổng hợp vùng đầu nguồn MRC-GIZ

Hội thảo cuối cùng Dự án Quản lý tổng hợp vùng đầu nguồn phối hợp giữa Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Chính phủ Đức đã được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 19/4/2011. Hội thảo do Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì gồm các đại biểu đến từ các cơ quan, viện nghiên cứu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, và các sở, ban ngành và các huyển vùng điểm của tỉnh Đắk Lắk và đại diện các tỉnh lưu vực sông Srêpôk vùng Tây Nguyên.

tt608

 “Dự án đã đóng góp đáng kể vào việc tăng cường nhận thức và kỹ năng cho các cán bộ của địa phương về quản lý tổng hợp vùng đầu nguồn, tạo tiền đề để địa phương thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước” , ông Trương Hồng Tiến, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc.

 

tt607

 

Hội thảo đã tổng kết những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Dự án. Kết quả của Dự án chủ yếu tập trung vào tăng cường năng lực quản lý vùng đầu nguồn, quản lý thông tin kiến thức vùng đầu nguồn và khuyến nghị về lồng ghép nội dung quản lý vùng đầu nguồn vào phát triển KTXH của địa phương. Kết quả nghiên cứu điểm của Dự án tại vùng lưu vực Nam Krông Ana của Đắk Lắk đã được địa phương đánh giá cao.

Các kinh nghiệm về quản lý vùng đầu nguồn của Dự án đã được tài liệu hóa và in ấn đẹp để phổ biến cho các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu/trường đại học và các địa phương với mục tiêu khái niệm, mô hình quản lý vùng đầu nguồn sẽ được phổ biến rộng rãi và được nhân rộng ở các vùng khác ở Việt Nam.

“Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cùng địa phương sẽ tiếp tục củng cố và đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm của Dự án và phổ biến rộng rãi các sản phẩm này cho các bên quan tâm”, ông Tiến nhấn mạnh.

Sau Hội thảo, các đại biểu đã đi thăm thực địa vùng điểm của Dự án tại lưu vực Nam Krong Ana và một số công trình thủy điện trên sông Srêpôk.

 

(Theo www.vnmc.gov.vn)