Hội nghị Tổng kết Dự án mô hình xử lý Asen và Chương trình giáo dục, truyền thông về Asen

vv12Ngày 20/12 tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Tổ chức Lien Aid, Singapore tổ chức Tổng kết Dự án mô hình xử lý Asen và Chương trình giáo dục, truyền thông về Asen. Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã đến dự và chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị có Koh Lian Hok – Giám đốc điều hành Lien Aid, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc tổ chức Lien Aid tại Việt Nam, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định (đơn vị được lựa chọn để triển khai dự án), các tổ chức, cơ quan liên quan và các cán bộ đang công tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước.
Tháng 4/2009, Tổ chức Lien Aid (một tổ chức phi chính phủ của Singapore hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên nước và cung cấp hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường) đã đồng ý tài trợ thực hiện dự án thí điểm mô hình xử lý Asen nhằm giúp người dân có thể lựa chọn và sử dụng các giải pháp xử lý Asen phù hợp để giảm thiểu nguy cơ của việc sử dụng nguồn nước ăn uống và sinh hoạt bị ô nhiễm tới sức khỏe của nhân dân. Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao nhận thức và lựa chọn được các mô hình xử lý ô nhiễm Asen trong nước ngầm phù hợp ở đồng bằng vùng châu thổ sông Hồng.
Trong thời gian thực hiện, Dự án đã tiến hành các hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền vận động và tập huấn kỹ thuật xây dựng mô hình xử lý Asen trong nước sinh hoạt cho người dân; Xây dựng thí điểm 64 mô hình xử lý Asen trong nước sinh hoạt cho vùng đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Nam Định; Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và đánh giá các mô hình xây dựng; và Tổ chức chương trình truyền thông cho các em học sinh khối Trung học cơ sở tại địa bàn thực hiện Dự án, tổ chức các hội thảo tham vấn, chia sẻ thông tin, kết quả của dự án.
Theo đánh giá của Cục Quản lý tài nguyên nước, Dự án có ý nghĩa về mặt thực tiễn ứng dụng, việc xác định mức độ ô nhiễm Asen đã trên phạm vi cả nước đã được Chính phủ cho phép bằng việc thực hiện Đề án điều tra, đánh giá trước đó, tuy nhiên Đề án chưa đề cập giải pháp xử lý, xác định mô hình tốt nhất có thể cho người dân ở khu vực tại khu vực chưa có điều kiện tiếp cận nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung.
Dự án “Mô hình xử lý Asen và Chương trình giáo dục, truyền thông về Asen” là dự án mang tính cộng đồng, kết quả của Dự án đã đạt được 3 thành công quan trọng đó là: Một là, Dự án đã đưa ra mô hình xử lý Asen quy mô hộ gia đình (theo phương châm 3 tại chỗ: xây dựng mô hình xử lý Asen tại địa phương; sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, sẵn có tại địa phương; và đào tạo thợ xây là người địa phương); Hai là, phạm vi nhân rộng của Dự án đã thu được kết quả ban đầu, từ 64 hộ gia đình được lựa chọn để xây dựng mô hình, đã có khoảng 200 hộ gia đình khác tham khảo kỹ thuật về xây bể lọc tại gia đình; Ba là, thông qua kết quả thực hiện Dự án có thể đề nghị Lien Aid tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình xử lý Asen cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 
 
(Theo DWRM)