Bỉ hỗ trợ quản lý nguồn nước và phát triển đô thị

NuocdothiDự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối quan hệ với biến đổi khí hậu đã được khởi động ngày 26/7, tại Ninh Thuận, với sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ và đại diện 3 tỉnh tham gia dự án là Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh.

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học-Giáo dục-Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch-Đầu tư cho biết đây là dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, với tổng mức đầu tư cho 3 tỉnh là 25 triệu euro. Riêng dự án tại tỉnh Ninh Thuận có mức đầu tư 9,5 triệu euro (trong đó vốn do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ là 8 triệu euro và vốn đối ứng của Việt Nam là 1,5 triệu euro). Thời gian thực hiện dự án 6 năm.
NinhThuan
Dự án nhằm xây dựng năng lực thể chế về quản lý tài nguyên nước, tổng hợp và phát triển đô thị trong mối quan hệ với biến đổi khí hậu tại 3 địa phương trên. Kết quả của dự án góp phần nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý cấp tỉnh về biến đổi khí hậu; xây dựng chiến lược toàn diện về biến đổi khí hậu; xây dựng các hoạt động ưu tiên thí điểm chiến lược cho các bài học thu được tại các khu vực hồ, sông… để tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược biến đổi khí hậu cấp tỉnh có sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân.

Để dự án triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải đáp những thắc mắc; đồng thời làm rõ những vấn đề liên quan trong hồ sơ kỹ thuật của dự án mà các tỉnh sẽ thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn giúp các tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, các hoạt động ưu tiên, chiến lược toàn diện liên quan đến các thủ tục, khía cạnh hành chính, tài chính… Qua đó, đến ngày 31/8 tới, cả 3 tỉnh phải thực hiện xong các bước chuẩn bị, để đầu tháng Chín năm nay, dự án chính thức bước vào triển khai./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Công Thử (TTXVN)