Nước vùng sâu Nam Bộ – Pha 4: Các kết quả dự án đạt được trong năm là gì?

Nước vùng sâu Nam Bộ – Pha 4: Phạm vi thực hiện là các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn với tổng diện tích là 2.610km2, thuộc 4 tỉnh Nam Bộ: Bình Phước, Tây Ninh, Sóc Trăng và  Bạc Liêu.

Kết thúc thi công tài liệu được chỉnh lý phục vụ thi công các dạng công tác tiếp theo và nghiệm thu. Các lỗ khoan thi công đúng vị trí, phục vụ đúng đối tượng là bộ đội và nhân dân ở vùng sâu, vùng biên giới.

Các lỗ khoan S417 (xã Thành Long) và S419 (xã Bình Thạnh) sâu 240m, mục đích nghiên cứu tầng chứa nước Pliocen dưới (n21). Tuy nhiên, phần dưới của tầng chứa nước Pliocen dưới (n21) tại 2 lỗ khoan lẫn nhiều bột, sét bột, khả năng chứa nước kém hơn phía trên nên kết cấu chống ống tại 2 lỗ khoan nông hơn so với thiết kế (lỗ khoan S417 ống lọc từ 152,0m đến 172,0m; lỗ khoan S419 ống lọc từ 176,0m đến 196,0m).

Kết quả thi công các lỗ khoan cho lưu lượng 8,53l/s và 6,00l/s tương đương 737,0m3/ngày và 518,4 m3/ngày, chất lượng NDĐ của cả 2 lỗ khoan không những đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN09-MT:2015/BTNMT) mà còn đạt cả Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01-2009/BYT) của Bộ Y tế, chỉ có lỗ khoan S419 hàm lượng sắt vượt giới hạn cho phép (6,62mg/l so với quy chuẩn là 5,0mg/l), cần phải xử lý trước khi đưa vào sử dụng.

Các lỗ khoan S417 và S419 đã được bàn giao cho Đồn biên phòng Phước Tân và UBND xã Bình Thạnh khai thác sử dụng phục vụ ăn uống, sinh hoạt, đã giảm bớt khó khăn thiếu nước của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trong vùng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho quân dân khu vực biên giới, các đơn vị đã có thư cảm ơn đến Bộ TN&MT, Trung tâm QH&ĐTTNNQG và Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Trong quá trình thực hiện công tác thi công lỗ khoan S417 và S419 của Dự án đã kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước tại các địa phương trong vùng điều tra.