Căn cứ nào để xác định điểm phân bổ trên lưu vực sông Sêrêpok?

Câu hỏi: Căn cứ nào để xác định điểm phân bổ trên lưu vực sông Sêrêpok?

Trả lời:

Lưu vực sông Srêpok là một trong 10 hệ thống lưu vực sông liên tỉnh lớn có vị trí đặc biệt quan trọng của nước ta, toàn bộ lưu vực sông Srêpok (trong lãnh thổ Việt Nam) có diện tích tự nhiên khoảng 18.230km2. Lưu vực sông Sêrêpok thuộc 4 tỉnh trong đó phần lớn diện tích nằm trong tỉnh Đăk Lăk và một phần đất thuộc tỉnh Đăk Nông (gồm các huyện Krông Nô, Đăk Mil, Đăk Song, Gia Nghĩa, Cư Jut), tỉnh Gia Lai (gồm các huyện Chư Prông, Chư Sê) và tỉnh Lâm Đồng (gồm các huyện Lâm Hà, Lạc Dương). Phía bắc giáp lưu vực sông Sê San; phía đông giáp lưu vực sông Ba, sông Cái Nha Trang; phía tây giáp Campuchia và phía Nam giáp lưu vực sông Đồng Nai. Dự án:”Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok” với mục tiêu cụ thể là bảo đảm sử dụng nước hiệu quả, hài hòa, hợp lý giữa các đối tượng sử dụng nước cho từng nguồn nước liên tỉnh và giữa các địa phương trên lưu vực sông Srêpok, khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu nước vào năm 2020; phân bổ nguồn nước theo định hướng giảm tỷ lệ cấp nước cho nông nghiệp để phân bổ nguồn nước cho các mục đích khác; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước và giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dùng nước, các địa phương, các ngành trong lưu vực sông; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh đối với các nguồn nước liên tỉnh và bảo đảm an ninh nguồn nước đối với sông liên quốc gia.

Để xác định điểm phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông Srêpok ta dựa vào các dòng chính của các vùng quy hoạch tài nguyên nước với vị trí được xác định dựa theo các căn cứ sau:
– Đặc điểm tự nhiên: địa hình, mạng lưới sông suối (các tiểu lưu vực);
– Các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước (Sơ đồ phân vùng khai thác, sử dụng nguồn nước trên lưu vực sông);
– Vị trí các trạm đo thủy văn.
– Hiện trạng và quy hoạch phân bố dân cư và nông nghiệp; hiện trạng và quy
họach các CCN, KCN …;
– Ranh giới hành chính các tỉnh trong LVS.
Tuy nhiên, Đối với dự án:” Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok” nguồn nước tại lưu vực sông Srêpok các đặc điểm sau:
– Dòng chính của các sông lớn trong vùng thường được sử dụng làm ranh giới giữa các tỉnh ngoại trừ sông Ia Drăng, sông Ia Lôp (thuộc tỉnh Gia Lai) và sông Ea Krông Ana (thuộc tỉnh Đăk Lăk).
– Hoạt động khai thác sử dụng nước thường phân bố kéo dài dọc theo thung lũng sông nên các công trình khai thác sử dụng không có tính tập trung cao.
– Các hồ chứa nước lớn và thủy điện lớn trên dòng chính tập trung chủ yếu trên sông Srêpok và số ít trên sông Ea Krông Ana và sông Ea Krông Nô.
– Toàn vùng có số lượng công trình thủy lợi khá lớn (kể cả thủy điện vừa và nhỏ) và thường tập trung trên các chi lưu.
– Nguồn nước mặt dồi dào nhưng có tính phân dị cao theo mùa, thường thừa nước vào mùa mưa và thiếu nước ở nhiều nơi vào mùa khô (vùng địa hình cao).
– Nguồn nước dưới đất được khai thác sử dụng khá phổ biến và tùy với lượng NDĐ có thể chiếm tỷ lệ 10 – 20% tổng lượng nước sử dụng hàng năm đặc biệt sử dụng tưới trong mùa khô.

Do đó, vị trí các điểm phân bổ sẽ được xác định tại các cửa ra trên dòng chính của các vùng quy hoạch tài nguyên nước.