Kết quả ứng dụng GIS xây dựng sơ đồ tiềm năng nước ngầm hay...

Nước ngầm chiếm khoảng 30% lượng nước ngọt của thế giới. Còn 70% khác bị kẹt lại trong các tảng băng và tuyết, sông...

Các nhánh sông lớn trên hệ thống sông Cả có những đặc điểm gì?

Những đặc điểm của các nhánh lớn trên hệ thống sông Cả : Sông Nậm Mô: Dòng chính sông Nậm Mô bắt nguồn từ dãy...

Kết quả thực hiện Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ...

Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ phần thuộc lãnh thổ Việt Nam gồm hai tỉnh, thành phố có tuyến vành đai...
34ht1

Đánh giá khả năng nguồn nước lưu vực sông Sêrêpôk dựa trên bộ chỉ...

Để đánh giá khả năng nguồn nước mặt cho lưu vực sông Sêrêpôk, từ các kết quả tính toán được và đem ra đối...

Hiện trạng chất lượng nước mặt vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh, thành phố là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và...

Đánh giá tác động của dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc...

Dự án "Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ" được Bộ...

Tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Hồng...

Nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông, trong đó có lưu vực sông Hồng – Thái Bình đang được khai thác quy...
B67

Sự cần thiết xây dựng quy định kỹ thuật điều tra xác định vùng...

Tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình...

Thiết kế các hạng mục công trình thiết yếu khu vực Duyên hải Nam...

Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ" là một trong...

Trình bày đặc điểm phân bố nước dưới đất vùng Tiên Yên, tỉnh Quảng...

Trả lời: Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là một vùng thuộc vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ, diện tích khoảng 616...