Wed12022020

Last update03:41:21 PM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
Mô tả
Tên FileThông tư về gen.pdf
Kích thước File986.97 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 21/10/2020 06:26
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống42 Tải xuống
Cập nhật 21/10/2020 06:28
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum