Sun12172017

Last update09:30:28 AM GMT

Thông Tư

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

[02/2005/TT-BTNMT] Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

Ngày 24-6-2005

Văn bản số 58/2011/TT- BTC: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

Văn bản số 41/2011/TT-BTNMT: Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Trang 1 / 40