Sat08152020

Last update10:36:40 PM GMT

Hỏi - Đáp

Tính cấp thiết của việc xây dựng các tiêu chí tiêu chí đặt trạm quan trắc tài nguyên nước mặt?

There are no translations available.

Câu hỏi: Tính cấp thiết của việc xây dựng các tiêu chí tiêu chí đặt trạm quan trắc tài nguyên nước mặt?

Hiện trạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước thực hiện năm 2017 ra sao?

There are no translations available.

Câu hỏi: Hiện trạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước thực hiện năm 2017 ra sao?

Tại sao phải xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt?

There are no translations available.

Câu hỏi: Tại sao phải xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt?

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu quy trình công nghệ tích nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Mục tiêu và nội dung nghiên cứu quy trình công nghệ tích nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng là gì?

Dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất trên thế giới và Việt Nam bằng những mô hình toán nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất trên thế giới và Việt Nam bằng những mô hình toán nào? 

Các chỉ số đánh giá tài nguyên nước phục vụ cho việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Các chỉ số đánh giá tài nguyên nước phục vụ cho việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước là gì?