Sun03242019

Last update06:09:01 AM GMT

Mực nước ngầm tại vùng Đồng bằng Nam Bộ tháng 2 năm 2017 có xu thế hạ là chính

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính ở các tầng chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n22. Tầng chứa nước n21 có mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể.

Mực nước ngầm trong tháng 2 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu thế hạ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 1/2017 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 12/2016. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Chí tiết diễn biến mực nước trong vùng như sau: