Fri11162018

Last update01:38:33 AM GMT

Một số nghiên cứu được áp dụng cho quy trình đánh giá và dự báo tài nguyên nước mặt

Đối với tài nguyên nước hiện nay chưa có quy trình đánh giá dự báo nào được ban hành. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cảnh báo và dự báo tài nguyên nước tham khảo quy trình của các yếu tố liên quan và tự kiểm tra để xây dựng bản tin thông báo tài nguyên nước theo các thời đoạn khác nhau. Để phục vụ nghiên cứu của đề tài, một số nghiên cứu có liên quan đến tài nguyên nước sẽ được tham khảo để phân tích đánh giá phục vụ xây dựng quy trình đánh giá và dự báo tài nguyên nước mặt như sau:

LVS Hồng – Thái Bình: Các vấn đề trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra P2

LTS: Trong quá trình điều tra, khảo sát thực địa và đánh giá nguồn tài liệu thu thập được khi xây dựng và thực hiện dự án Quy hoạch LVS Hồng – Thái Bình, nhóm tác giả thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chỉ ra các vấn đề trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra như sau:

LVS Hồng – Thái Bình: Các vấn đề trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra P1

Trong quá trình điều tra, khảo sát thực địa và đánh giá nguồn tài liệu thu thập được khi xây dựng và thực hiện dự án Quy hoạch LVS Hồng – Thái Bình, nhóm tác giả thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chỉ ra các vấn đề trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra như sau:

Công tác khoan ĐCTV được thực hiện như thế nào ở dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

+ Phương pháp khoan: Dự án chọn phương pháp khoan xoay lấy mẫu lõi và khoan doa mở rộng đường kính để kết cấu lỗ khoan. (Đối với cụm lỗ khoan, chỉ lấy mẫu lõi khoan ở lỗ khoan trung tâm các lỗ khoan còn lại trong cụm khoan phá mẫu)

Bảo vệ tài nguyên nước khu vực đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình: Những vấn đề cấp bách

Đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình chiếm một diện tích lưu vực lớn trong toàn bộ LVS Hồng – Thái Bình thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là một trong những vùng phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về tài nguyên nước như chất lượng nguồn nước, sự xâm nhập mặn, ô nhiễm do sinh hoạt và sản xuất... Đây cũng được xem và vùng có nhu cầu sử dụng và phân bổ nguồn nước lớn nhất trên toàn bộ lưu vực.

Những vấn đề gặp phải khi thực hiện dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

Dự án được thực hiện bao gồm thành phố Cần Thơ và 3 tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Cà Mau. Chiếm phần lớn diện tích bán đảo Cà Mau. Quá trình thực hiện, dự án sẽ đối mặt với các vấn đề sau: