Wed11222017

Last update02:00:00 PM GMT

Hội thảo “Quy hoạch tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long: Phạm vi, phân vùng quy hoạch và các vấn đề về tài nguyên nước”

cacvandeSáng ngày 19/5/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội thảo "Quy hoạch tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long: Phạm vi, phân vùng quy hoạch và các vấn đề về tài nguyên nước". Tham dự Hội thảo, có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các Ban: Quy hoạch tài nguyên nước, Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất,  Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Quan trắc tài nguyên nước cùng các chuyên gia và đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội thảo kĩ thuật Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Serepok: Các vấn đề còn tồn tại

IMG_2490Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2017, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức Hội thảo kĩ thuật Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sêrêpok để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại của dự án. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Lãnh đạo các Ban: Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, cùng các cán bộ chuyên trách dự án của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Hải Dương: Phát triển bền vững đô thị gắn liền với bảo vệ nước dưới đất

Hiện nay, sự suy giảm số lượng cũng như chất lượng nguồn nuớc dưới đất đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển bền vững của các đô thị. Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn nói chung và tại Hải Dương nói riêng đang là vấn đề cấp thiết được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhanh chóng vào cuộc triển khai.

Tình hình thực hiện dự án” Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình”

toancanhChiều ngày 03/05/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp Ban Chủ nhiệm dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình”. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công – Phó tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,ông Vũ Thanh Tâm - Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, cùng các thành viên của tổ tài nguyên nước mặt thực hiện dự án.

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long – nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế xã hội

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở tận cùng sông Mê Kông, nơi dòng nước chia thành các nhánh lớn đổ vào biển Đông. ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất cả nước; tạo ra lượng lớn sản phẩm nông sản cung ứng đến nhiều vùng trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, tài nguyên nước đối với đồng bằng sông Cửu Long là vô cùng quan trọng.

Những vấn đề về tài nguyên nước dưới đất cần giải quyết trong quy hoạch tài nguyên nước lưu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nước dưới đất là nguồn nước quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long bên cạnh nguồn nước mặt thuộc hệ thống sông Mê Công, Nước dưới đất đã được người dân khai thác sử dụng từ lâu. Theo tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, mức độ khai thác sử dụng nước dưới đất ngày càng gia tăng.