Sat01202018

Last update06:04:02 AM GMT

Hoạt động của Trung tâm

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên: Trung tâm cần đẩy mạnh làm nước mặt, lấn dần sân sản xuất nhưng không biến thành xí nghiệp

Anh_HNTK2009

(TN&MT) Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên tại buổi họp tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2009 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 của Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH & ĐTTNN). Cùng dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và đại diện một số Tổng cục, Viện, Vụ chức năng thuộc Bộ.

 Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên biểu dương nỗ lực cao của CNNV Trung tâm QH & ĐTTNN đã vượt lên khó khăn của một đơn vị mới thành lập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010 một cách sát thực. bám sát định hướng của Bộ.  Bộ trưởng chỉ đạo: Là đội quân mạnh về nước dưới đất, Trung tâm cần chuyển mạnh sang làm nước mặt, liên kết với các đơn vị chuyên về tài nguyên nước thuộc Bộ tạo thânh “quả đấm mạnh”, về  tài nguyên nước, chiếm lĩnh các dự án lớn, tạo được nhiều việc làm, cải thiện đời sống CBNV. Cần thực hiện tốt chủ trương kinh tế hóa của Bộ, tạo ra sản phảm tốt nhưng phải tính tới hiệu qủa, bán được sản phẩm để có hiệu quả kép (Từ hiệu quả này mà tái đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của mình).Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy; chú trọng đào tạo, tuyển dụng nhân tài để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ QH & ĐTTNN mặt. Mạnh dạn lấn sang lĩnh vực sản xuất nhưng không biến thành xí nghiệp. Bộ sẽ có cơ chế để Trung tâm hoạt động. Bộ trưởng nói.

  Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng đánh giá cao hoạt động của Trung tâm năm 2009, thể hiện sức mạnh của một đơn vị có truyền thống về tài nguyên nước. Thứ trưởng khẳng định: Phương hướng , nhiêm vụ Trung tâm đề ra trong năm 2010 là đúng đắn. Các kiến nghị của Trung tâm và 3 Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Bắc, miền Trung và miền Nam đề xuất là xác đáng, được các cơ quan trong Bộ ghi nhận và có biện pháp thảo gỡ để Trung tâm duy trì bước phát triển. Thứ trưởng lưu ý: “Là một đơn vị “thạo việc”, Trung tâm cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ làm tốt chức năng quản lý tài nguyên nước; phải chủ động tiếp cận với các đơn vị, các địa phương để tạo ra được nhiều việc làm, nhiều sản phẩm; có biện pháp để lãnh đạo và xã hội biết đến những sản phẩm có giá trị do mình tạo ra, từ đó có kế hoạch đầu tư thỏa đáng”.

Anh_HNTK2009-2


 Trước đó, ông Đỗ Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm  QH & ĐTTNN cho biết: Năm 2009, là năm Trung tâm từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được kiện toàn bổ sung dần. Trung tâm thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các quyết định, chỉ  thị, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN & MT. Nội bộ cơ quan đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ TN & MT. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung  tâm đối với đơn vị sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của Bộ, đặc biệt là Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách, sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan, Trung tâm đã  thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ kế hoạch Bộ TN & MT giao, bao gồm: 2 nhiệm vụ Chính phủ, 5 nhiệm vụ quy hoạch, 14 nhiệm vụ điều tra, 7 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 1 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA, 3 nhiệm vụ quan trắc động thái NDĐ cho 3 vùng, 10 nhiệm vụ XDCB với việc xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới trạm quan trắc TNN mặt và nước dưới đất (NDĐ). Tổng giá trị khối lượng được tính toán theo các nguồn vốn năm 2009 là 97.114 triệu đồng. Về điều tra, đánh giá TNN, Trung tâm được giao nhiệm vụ Chính phủ là “Điều tra, đánh giá nguồn NDĐ vùng Trung du và miền núi  Bắc Bộ và hợp phần III “ Điều tra, đánh giá tiềm năng NDĐ vùng ven biển và các hải đảo”. Các đơn vị thuộc Trung tâm đã thực hiện đúng tiến độ. Về nhiệm vụ Quan trắc tài nguyên NDĐ, Trung tâm đã triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục đề án “Quan trắc Quốc gia tài nguyên - môi trường NDĐ giai đoạn 2008-2010” tại 3 miền.Về xây dựng mạng lưới trạm quan trắc TNN, năm 2009, Trung tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các nhiệm vụ nâng cấp mạng quan trắc động thái NDĐ tại đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

 Giám đốc Đỗ Tiến Hùng chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ TN & MT, các đơn vị chức năng thuộc Bộ với Trung tâm và hứa thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010, duy trì bước phát triển của đơn vị và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước của ngành.

(Theo Thu Nga - Monre)

Bộ Trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Trung Tâm Quy Hoạch và Điều Tra Tài Nguyên Nước

Ngày 18 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài Nguyên Nước về việc kiểm điểm công tác năm 2008 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2009. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; các Tổng cụ: Quản lý đất đai, Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam; các Cục: Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước; các Viện: Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Khi tượng thủy văn Quốc gia; Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Kong Việt Nam; các Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch Tài nguyên nước miền Bắc, Trung, Nam; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước báo cáo tình hình công tác năm 2008 và kế hoạchnhiệm vụ công tác năm 2009, ý kiến phát biểu của một số cán bộ Trung tâm, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước là đơn vị mới được thành lập, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy. Trong năm 2008, cùng với quyết tâm và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Trong thời gian tới, Trung tâm phải xây dựng đề án tổng thể phát triển Trung tâm với tầm nhìn chiến lược dài hạn; nghiên cứu kỹ về cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của Trung tâm để tìm ra phương thức hoạt động thích hợp, hiệu quả; tăng cường mối liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước như: Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cụ Môi trường, Văn phòng thường trục Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam... để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước trong năm 2009

- Nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể phát triển Trung tâm với tầm nhìn chiến lược dài hạn; chú trọng đến chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên nước; Trung tâm phải thực hiện tốt nhiệm vụ "nối dài cánh tay" cho công tác quản lý nhà nước của Bộ về lĩnh vực tài nguyên nước, thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm đã được Bộ trưởng phê duyệt.

- Rà soát kỹ các nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 25/2008/NĐ-CP và tăng cường mối liên kết, mởi rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Bộ để xây dựng ngnahf kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên vững mạnh.

- Rà soát, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường thu hút cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực tài nguyên nước mặt, đặc biệt là đào tạo cán bộ ở nước ngoài.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và trình Bộ các nhiệm vụ mở mới về tài nguyên nowcj; phối hợp với các đơn vị cso liên quan để thực hiện quy hoạch và điều tra tài nguyên nước các lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai; phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để sớm hình thành các dự án, nhiệm vụ thực hiện tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47) và đề án hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020 (Đề án 80).

- Phối hợp với cục quản lý tài nguyên nước xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho các dự án, nhiệm vụ của ngành tài nguyên nước; tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về tài nguyên nước.

- Chủ động rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trung tâm để trình Bộ bổ sung nhiệm vụ khảo sát, thăm dò khoáng sản.