Tue10232018

Last update12:10:05 AM GMT

Hoạt động của Trung tâm

Từ nay đến cuối năm hoàn thiện định mức hệ thống quan trắc tài nguyên nước quốc gia

vv81Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai tại buổi làm việcTại buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước chiều 10/4 với sự có mặt của đại diện Bộ Tài Chính và các Vụ chức năng thuộc Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã khẳng định như vậy. Thứ trưởng nhấn mạnh: Nước  không thể thiếu với cuộc sống, trong bối cảnh nguồn nước đang có nguy cơ cạn kiệt, suy thoái và ô nhiễm nặng nề, cần có các thông tin chính xác về  số lượng, chất lượng tài nguyên nước (TNN) để kịp thời xử lý, hoàn thiện bức tranh về TNN, làm cơ sở trong xây dựng chiến lược, sách lược bảo vệ TNN…phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch khai thác, sử dụng nước. Vì thế, phải tăng cường quan trắc TNN, không thể không “làm dầy’ các trạm quan trắc. Lãnh đạo các Liên đoàn nước ở ba miền Bắc, Trung, Nam cần khẩn trương rà soát hệ thống quan trắc nơi mình phụ trách, trên cơ sở đó, đề xuất các vuớng mắc cần giải quyết, cùng Trung tâm nhanh chóng hoàn thiện định mức hệ thống quan trắc TNN quốc gia nhằm đánh gía chính xác TNN, không để xảy ra tỉnh trạng khủng hoảng về nước. Mong rằng Bộ Tài Chính tạo điều kiện đề ngành nước thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình.

 Trước đó, bà Nguyễn Thị Hạ, Giám đốc Trung tâm Quan trắc TNN (Trung tâm QH & ĐTTNN) cho biết: Hiện cả nước có 730 công trình thuộc mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất (NDĐ), trong đó đồng bằng Bắc Bộ: 206 công trình, Nam Bộ:220, Tây Nguyên:212, Bắc Trung Bộ:46, Nam Trung Bộ:46 và 7 trạm quan trắc nước mặt.  Các yếu tố quan trắc bao gồm mực nước, lưu lượng, nhiệt độ, thành phần hóa học… của TNN theo thời gian và không gian. Mục tiêu chính của công tác quan trắc nước là: kiểm soát ảnh hưởng, tác động, diễn biến của quá trình tự nhiên và nhân tạo đến TNNM và NDĐ về số lượng, chất lượng nước phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả TNN. Nhiệm vụ của công tác quan trắc TNN bao gồm: Thu thập các số liệu về TNN tại các mạng quan trắc TNN ở các vùng; Tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, xác định mức độ ảnh hưởng đến diễn biến TNN;Xây dựng đặc trưng, dự báo xu thế thay đổi trước mắt và lâu dài TNN cho các vùng gửi cơ quan liên quan và địa phương phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, khai thác, sử dụng TNN; Bổ sung cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia TNN; duy tu, bảo dưỡng, phục hồi các công trình quan trắc TNN.
 vv82Bà Nguyễn Thị Hạ, Giám đốc TTquan trắc TNN phát biểu

Nội dung, khối lượng và dự toán quan trắc TNN năm 2012 đã được xây dựng bám sát nhiệm vụ được giao theo Quyết định 118 ngày 3/2/2012 của Bộ TN & MT. Dự toán quan trắc tăng so với năm 2011 là 5.013.123.000 đ, do thay đổi khối lượng đo thủ công và tự ghi, tăng số tháng quan trắc của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, tăng khối lượng năm 2012 so với năm 2011 vì bổ sung các công trrình quan trắc nước dưới đất  và nước mặt tại khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

 
vv83Quang cảnh buổi làm việc
 
 
 
(Theo Monre.gov.vn)
 
 

 

 

 

Hội nghị Cán Bộ Viên Chức năm 2011 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

vv78Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của cơ quan Trung tâm QH&ĐT TNNNgày 23 tháng 03 năm 2012, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) đã tổ chức Hội nghị Cán Bộ Viên Chức năm 2011. Tham dự Hội nghị có toàn thể Cán bộ - Công nhân viên trực thuộc Trung tâm, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của cơ quan Trung tâm QH&ĐT TNN. Trong năm 2011, cơ quan Trung tâm đã hoàn thành tốt công tác quản lý đối với các đơn vị trực thuộc và trực tiếp thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ Bộ TNMT giao gồm: 02 nhiệm vụ quy hoạch; 02 nhiệm vụ điều tra; 05 nhiệm vụ XDCB; 04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA.

Năm 2011 là năm cơ quan Trung tâm đã ổn định về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được kiện toàn. Cán bộ của Trung tâm đa số là lực lượng trẻ, có trách nhiệm, có lòng nhiệt tình và tâm huyết với công việc; Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã tập trung đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Hoạt động cơ quan Trung tâm đã đi vào nề nếp, đảm bảo sự chỉ đạo điều hành chung của đơn vị. Đặc biệt công tác quản lý của cơ quan Trung tâm rất chặt chẽ, tiết kiệm được tối đa chi phí quản lý hành chính, qua đó góp phần tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên cơ quan Trung tâm.

Năm 2011 đời sống cán bộ công nhân viên cơ quan Trung tâm được nâng cao, đặc biệt các cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhà nước giao và cán bộ tham gia tìm kiếm hợp đồng dịch vụ có thu nhập khá cao.

Tiếp nối thành công của năm 2011, trong năm 2012, Trung tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ, đề án được Bộ TN&MT giao cho trong năm 2012; Chú trọng và tăng cường công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước làm cơ sở phục vụ triển khai thực hiện hiện xây dựng đề án kiểm kê tài nguyên nước; Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, nâng cao vị thế của Trung tâm, Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quy hoạch, điều tra, dự báo tài nguyên nước; Đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vững về quản lý; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức của Trung tâm; Chú trọng xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí, bảo đảm bộ máy trong sạch, vững mạnh; Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển của Trung tâm QH&ĐT TNN đến 2020; Tiến hành xây dựng trụ sở mới của Trung tâm khang trang hiện đại đáp ứng được chức năng nhiệm vụ và vị thế của Trung tâm theo chỉ đạo của Bộ TNMT; Ổn định nơi làm việc trong thời gian xây dựng trụ sở, bảo đảm an toàn, an ninh, vệ sinh khi khởi công cũng như trong quá trình xây dựng trụ sở mới; Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên cơ quan Trung tâm.

Tại Hội nghị lần này, Trung tâm cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ II (2012 – 2014) và trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho đồng chí Vũ Thanh Tâm - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế do có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

vv69

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN đánh giá cao những thành tựu mà tập thể Cán bộ - Công nhân viên chức của Trung tâm đã hoàn thành trong năm vừa qua. Đồng chí Hùng nhấn mạnh, năm 2011 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Trung tâm cũng như đối với nền kinh tế cả nước nói chung, nhưng với sự cố gắng, đồng sức đồng lòng, tập thể Cán bộ Công nhân viên của Trung tâm đã hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được Bộ và Chính phủ tin tưởng giao cho; Hiện tại, Trung tâm vẫn đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn như: Do là đơn vị mới thành lập nên hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn; Trang thiết bị phục vụ cho công tác quy hoạch, sản xuất cần được đầu tư và hoàn thiện hơn nữa… Tuy nhiên, với lợi thế là nguồn lực cán bộ trẻ, có năng lực và nhiệt huyết, được quan tâm và đào tạo bài bản, được sự dìu dắt của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tài nguyên nước (đặc biệt là nước dưới đất), đồng chí Hùng tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng vững mạnh và phát triển xúng đáng với tiềm năng và vị thế vốn có của mình./

vv66Toàn cảnh Hội nghị Cán Bộ Viên Chức Trung tâm QH&ĐT TNN

 

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)

Một số hình ảnh tại Hội nghị Cán Bộ Viên Chức năm 2011 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Hội nghị Cán Bộ Viên Chức năm 2011 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

vv68Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của cơ quan Trung tâm QH&ĐT TNN

vv69Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

vv77Đồng chí Phạm Quý Nhân – Phó Giám đốc trung tâm phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv66Đồng chí Dương Văn Khánh – Phó Giám đốc trung tâm phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv76Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Giám đốc trung tâm phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv67Đồng chí Vũ Văn Sơn – Trưởng phòng Kế hoạch Tài Chính phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv70Đồng chí Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài Chính phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv72Đồng chí Vũ Thanh Tâm – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv75Đồng chí Bạch Ngọc Quang – Trưởng phòng Phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước dưới đất phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv74Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước mặt phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv73Đồng chí Đỗ Trường Sinh – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Phòng quy hoạch tài nguyên nước phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv71Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

vv66Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ Viên chức Trung tâm QH&ĐT TNN(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)


Thông báo kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2011

Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước  (Trung tâm Quy hoạch và Đều tra tài nguyên nước) vừa hoàn thành công tác quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất ở các vùng: đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Nam Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2011. Bạn đọc quan tâm có thể tải File tham khảo tại đây

 

 

(CWRPI)

 

Cảnh báo mực nước ngầm giảm mạnh

Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước vừa công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2011. Trung tâm cảnh báo, mực nước ngầm đang giảm dần ở hai đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Cần chú ý điều chỉnh công suất khai thác nước ngầm. Chất lượng nước ở hai vùng này cũng có một số chỉ tiêu vượt mức cho phép.

Ở đồng bằng Bắc Bộ, tại một số điểm quan trắc, mực nước đã hạ thấp sâu, gần tới mực nước hạ thấp cho phép như Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội. Ở một số nơi như vùng Hải Hậu - Trực Ninh - Nam Định, Quỳnh Phụ - Thái Bình, mực nước hạ thấp còn ở mức an toàn nhưng do tầng chứa nước có điều kiện thủy địa hóa phức tạp, cần chú ý để tránh xâm nhập mặn do khai thác nước gây ra.

Vào mùa khô, lấy mẫu phân tích 7/7 mẫu đều có hàm lượng Amôni cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Hàm lượng Amôni đặc biệt lớn đến 23,30 mg/l (gấp 233 lần tiêu chuẩn cho phép) phát hiện tại công trình quan trắc ở Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội. Vào mùa khô còn có 17/32 mẫu có hàm lượng Mangan (Mn) vượt quá hàm lượng TCCP; có 4/32 mẫu có hàm lượng Asen (As) vượt TCCP, hàm lượng As cao nhất là 0,1500 mg/l (gấp 3 lần TCCP) tại công trình Q.58a (Hoài Đức - Hà Nội)…

Ở đồng bằng Nam Bộ, tại một số điểm quan trắc, mực nước đã hạ thấp sâu, vào khoảng tiệm cận với mực nước hạ thấp cho phép, đặc biệt ở khu vực quận 12, quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mực nước hạ thấp cho phép đôi chỗ còn ở mức an toàn, do tầng chứa nước có chiều dày lớn, nằm sâu song có điều kiện thủy địa hóa phức tạp, các cơ quan quản lý khai thác cần chú ý để tránh xâm nhập mặn do khai thác nước gây ra. Có hai chất vượt quá tiêu chuẩn cho phép tồn tại trong nước ngầm vùng đồng bằng Nam Bộ là Mangan (Mn) và metan (CH4+).

Vùng có tầng nước ngầm khá an toàn là Tây Nguyên. Tổng hợp kết quả quan trắc từ 18 công trình cho thấy, mực nước thấp nhất ở khu vực này là vào tháng 4 và cao nhất vào tháng 10. Tại các công trình quan trắc, kết quả phân tích mẫu nước cho thấy, chất lượng nước vùng Tây Nguyên tương đối tốt, chưa thấy dấu hiệu ô nhiễm nước dưới đất. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong nước dưới đất hầu hết đạt tiêu chuẩn cho phép, trừ Mangan (Mn). Ở 13,04% mẫu (mùa khô) và 4,35% mẫu (mùa mưa) hàm lượng Mangan (Mn) cao hơn tiêu chuẩn cho phép.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)

Một số hình ảnh tại Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ II

Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ II đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau đây là một số hình ảnh của Đại Hội:

vv57Hoạt động văn nghệ của Đoàn Thanh niên Trung tâm chào mừng Đại hội.

vv58Hoạt động văn nghệ của Đoàn Thanh niên Trung tâm chào mừng Đại hội.

vv59Các Đại biểu làm lễ chào cờ

vv53Ông Vũ Văn Sơn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đọc báo cáo tổng kết tại Đại Hội

vv56Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

vv54Ông Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại Hội

vv62Ông Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường trao cờ khen thưởng của Công đoàn Bộ

vv60Bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ II

vv61Các thành viên thuộc BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ II

vv55Toàn cảnh Đại Hội Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN

 

 

 

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)

Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ II

vv53_2Ông Vũ Văn Sơn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đọc báo cáo tổng kết tại Đại HộiNgày 08 tháng 03 năm 2012, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước đã tổ chức “Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước” lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2014. Tham dự đại hội có ông Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường; Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên trực thuộc Công đoàn Trung tâm.

Ông Vũ Văn Sơn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã thay mặt Công đoàn Trung tâm đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2009 – 2012). Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trung tâm đã cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Công đoàn Bộ TNMT cũng như Trung tâm đã đề ra. Với đặc thù là một đơn vị mới thành lập, Công đoàn Trung tâm cũng đã đối mặt với không ít khó khăn như: Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện và kiện toàn bộ máy Lãnh đạo, bộ máy Lãnh đạo Công đoàn vừa mới được thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm và đang trong quá trình hoàn thiện… Mặc dù vậy, với sự quan tâm của Công đoàn Bộ TNMT cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mình như: Công đoàn các cấp đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Vận động cán bộ, viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ, thể thao trong nội bộ đơn vị và do công đoàn Bộ TNMT tổ chức; Ban chấp hành công đoàn đã thường xuyên quan tâm tới công tác củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên mới và tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ I của Công đoàn Trung tâm đã được Công đoàn Bộ công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở khá (năm 2009), công đoàn cơ sở vững mạnh (năm 2010) và công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc (năm 2011); 08 tập thể và 16 cá nhân được Công đoàn Bộ tặng giấy khen…

Trong nhiệm kỳ II sắp tới, Công đoàn Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành được các mục tiêu đề ra như: Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai phong trào thi đua cho các cán bộ, viên chức trực thuộc Trung tâm theo chỉ đạo của Công đoàn Bộ TNMT; Chăm lo và bảo vệ các lợi ích chính đáng của người lao động trực thuộc Trung tâm một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng và công tác đoàn thể, chính quyền; Vận động và khuyến khích chị em tham gia công tác nữ công gia chánh, phấn đấu cho quyền bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ trong công tác lãnh đạo ….

 vv54Ông Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại Hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích mà Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Thặng đánh giá, Công đoàn của Trung tâm mặc dù là một Công đoàn có tuổi đời còn non trẻ nhưng đã đoàn kết và cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm. Ông thặng cũng bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng, hoạt động vì quyền lợi của người lao động, Công đoàn Trung tâm sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ II này.

 vv55Toàn cảnh Đại Hội Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN

Đại Hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II, ông Vũ Văn Sơn - Trưởng phòng Kế Hoạch, Tài Chính đã được bầu làm Chủ tịch Công Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ II

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)