Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Thái Nguyên – Bảo vệ nước dưới đất đô thị, hướng tới sự phát triển bền vững

Thái Nguyên là tỉnh có vị trí quan trọng ở khu vực Đông Bắc và vùng trung du miền núi phía Bắc về các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, là vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội.

Cùng với cả nước, Thái Nguyên đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tốc độ đô thị hóa cao. Cùng với sự phát triển về kinh tế, gia tăng về dân số kéo theo nhu cầu khai thác sử dụng nước dưới đất ngày càng tăng. Việc khai thác quá mức và thiếu quy hoạch, không theo quy hoạch nguồn nước dưới đất đang nảy sinh nhiều nguy cơ như suy giảm về mực nước, suy giảm chất lượng nước, gia tăng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước...

Mặt khác, mức độ nghiên cứu về tài nguyên nước dưới đất còn nhiều hạn chế như: Chưa làm sáng tỏ cấu trúc, sự phân bố, miền cung cấp, vận động và thoát, mối quan hệ thủy lực giữa các tầng chứa nước và nước mặt với nước dưới đất; chưa đánh giá được tiềm năng nước dưới đất, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước; chưa đánh giá được ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất tới sự suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, suy giảm về chất lượng nước và gây ra hiện tượng sụt lún nền đất.

Chính vì vậy, việc quy hoạch khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất hợp lý là một đòi hỏi cấp bách, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển bền vừng nguồn tài nguyên thiên nhiên này quý giá này.

Chính vì tầm quan trọng của tài nguyên nước dưới đất đối với phát triển kinh tế xã hội ở các đô thị lớn ở nước ta, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” - Giai đoạn 1 được phê duyệt thực hiện tại 09 đô thị lớn trong đó có Đô thị Thái Nguyên.

Mục tiêu của Đề án: Trên cơ sở đánh giá nguồn nước dưới đất đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nước dưới đất ở đô thị Thái Nguyên.

Phạm vi bảo vệ nước dưới đất của đô thị Thái Nguyên được xác định gồm một phần thành phố Thái Nguyên và một số xã thuộc các huyện lân cận: huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương, huyện Đại Từ, huyện Phú Bình với tổng diện tích 385 km2. Đây là vùng có nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước dưới đất.

Đề án do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì, thực hiện với sự tham gia phối hợp của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Đề án đã tổng hợp các số liệu quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại các công trình quan trắc trên địa bàn nghiên cứu (bao gồm mực nước và chất lượng nước) theo thời gian, tiến hành phân tích, đánh giá xu thế biến động tài nguyên nước dưới đất về mực nước và chất lượng nước của các tầng chứa nước.

ht3Phương án quy hoạch khai thác, sử dụng nước dưới đất

Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quy hoạch cấp nước cũng như các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất, căn cứ tiềm năng tài nguyên và trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất... tiến hành xây dựng các phương án khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất.

Quy hoạch vùng hạn chế khai thác nước dưới đất gắn với khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nước dưới đất ở đô thị; ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt để ổn định an sinh xã hội; kết hợp với việc hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất đối với các tầng chứa nước quan trọng và tại các khu vực nhạy cảm; ở những nơi phải giảm lưu lượng khai thác, giảm số lượng công trình khai thác nước dưới đất hiện có hay cấm toàn bộ hoạt động khai thác nước dưới đất phải có lộ trình thực hiện, không gây gián đoạn việc cấp nước sinh hoạt, sản xuất.


Newer news items:
Older news items: