Tue03092021

Last update02:00:00 PM GMT

Rà soát, điều chỉnh nội dung, khối lượng và dự toán năm 2019 của Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

 

IMG_0423

Sáng ngày 16/4/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp rà soát, điều chỉnh nội dung, khối lượng và dự toán năm 2019 của Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban ĐTTNN và các đơn vị tham gia đề án: LĐQH&ĐTTNN miền Bắc, LĐQH&ĐTTNN miền Trung, LĐQH&ĐTTNN miền Nam, TTCL&BVTNN, TT DLTNN, TT KT&CNTNN cùng dự.

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nội dung và dự toán Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Căn cứ vào tình hình khảo sát thực địa và tính cấp thiết của từng vùng, đơn vị ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chỉ đạo các đơn vị cần phải thực hiện xong việc rà soát các vùng mà đơn vị đã thực hiện, các đơn vị chỉ được thực hiện công việc tại những vùng không có điều chỉnh. Đồng thời các đơn vị cần thống nhất lại kế hoạch thực hiện dự án, cần xây dựng kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng hạng mục công việc.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

IMG_0415

IMG_0432


Newer news items:
Older news items: