Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước

 

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước được thành lập theo quyết định số 46/QĐ-QHĐTTNN  ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Trung tâm hoạt động chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, có chức năng Quản lý kỹ thuật mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước; phối hợp với các đơn vị có liên quan để thu thập, trao đổi dữ liệu, thông tin quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác đánh giá và dự báo tài nguyên nước ;  Thực hiện các dịch vụ về tài nguyên nước và các dịch vụ khác có liên quan đến tài nguyên nước theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Việt: 

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước 

Tên giao dịch tiếng Anh: 

Center for Water Resources Monitoring and Forecast 

Địa chỉ trụ sở: 

Số 10/42 Trần Cung, Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội

Điện thoại:043 7480274

Fax:0437560034

Email:haqtdbtnn@gmail.com

Mã số thuế:0102818468-001

Tài khoản số:2151.0000478301 Tại Ngân Hàng Đầu tư và phát triển Cầu giấy