Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 27/04/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự đại hội có ông Lê Văn Tuyến- Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đồng chí Phan Chu Nam Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng và đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Liên đoàn trưởng cùng với 45 đại biểu được triệu tập trực thuộc 05 Công đoàn bộ phận đại diện cho 152 đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Đại hội lần này nhằm tập trung đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua của tổ chức Công đoàn, những mặt làm được và chưa được, nhằm phát huy những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm rút ra những kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện của BCH Công đoàn đối với công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của của BCH Đại hội Công đoàn cơ sở  thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2023. Trên cơ sở đó, Đại hội thảo luận biểu quyết xây dựng phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi cao, phù hợp và thiết thực hơn để tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực bầu vào BCH, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm lãnh đạo tổ chức Công đoàn thực hiện chức năng nhiệm vụ một cách toàn diện và vững mạnh hơn.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCVCNLĐ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và công tác tư tưởng; kiểm tra giám sát thực hiện chính sách pháp luật lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội; Phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua toàn diện; đề ra các chương trình và biện pháp thích hợp, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham gia có hiệu quả nhất.


Ông Lê Văn Tuyến – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia phát biểu tại Đại hội

 

Đ/c Phạm Văn Hùng Phó Bí thư đảng ủy Liên đoàn phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn năng lực để lãnh đạo phong trào công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Tiến Tùng đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội cũng đã lựa chọn bầu đoàn đại biểu tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, CCVCNLĐ của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam dự đại hội III Công đoàn Viên chức sắp tới. Đồng thời đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Văn Tuyến- Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, và đ/c Phạm Văn Hùng Phó Bí thư đảng ủy Liên đoàn đã trực tiếp chỉ đạo Đại hội và góp nhiều ý kiến quan trọng với Đại hội, BCH xem đây là một định hướng trọng tâm để đưa vào thực hiện Nghị quyết và KH hoạt động của CĐCS trong nhiệm kỳ mới.

Nguồn: liendoan8.com.vn/