Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2020 do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước thực hiện.

Ngày 23/06/2020 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước được giao tiếp tục thực hiện 01 nhiệm vụ chuyên môn chỉnh phủ gồm dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.

Tại Hội đồng, ông Nguyễn Đức Duy, thay mặt nhóm thực hiện dự án, đã báo cáo tóm tắt kết quả dự án mà Trung tâm thực hiện với kết quả như sau:
– Hoàn thành công tác điều tra và thi công khoan thực địa tại 6 vùng: Hang Kia, Bạch Xa, Khâu Tinh, Phúc Thịnh, Phù Lưu, Thượng Nung;
– Hoàn thành công tác đo địa vật lý đã xác định vị trí 15 lỗ khoan tại 6 vùng trên;
– Hoàn thành công tác khoan và kết cấu 15/15 lỗ khoan;
– Tại các lỗ khoan thi công năm 2020, đơn vị đã tiến hành bơm thử, bơm thí nghiệm từ tháng 3 đến tháng 6 tại 13/15 lỗ khoan. Vào mùa khô năm 2020, đơn vị sẽ tiến hành bơm lại để chính xác kết quả bơm nước thí nghiệm tại các lỗ khoan thi công năm 2020.
– Kết quả bơm hút nước chỉ ra với nhu cầu sử dụng nước của vùng năm 2020 và năm 2030 thì 6/6 vùng đạt lưu lượng và vượt so với nhu cầu đề ra. Đơn vị đã hoàn thành 94,6% khối lượng được giao của dự án.
– Đã tiến hành và sẽ tiếp tục công tác quan trắc tại 26 lỗ khoan thuộc 08 vùng thi công năm 2018 và 2019.
– Công tác đo trắc địa lỗ khoan đã hoàn thành 12/18 vùng và tiếp tục triển khai công tác trắc địa tại các vùng thi công năm 2020.
Nhìn chung dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu.