Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước

Sáng ngày 07/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Mở đầu Hội nghị, ông Phan Quang Thức – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công Nghệ tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Ông Phan Quang Thức – Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Hội nghị

Năm 2020, Trung tâm được giao thực hiện 01 dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại 14 vùng trên 04 tỉnh. Trong đó đơn vị đã hoàn thành công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất và xây dựng kết cấu các giếng khai thác nước dưới đất tại 06 vùng; Hoàn thành công tác bàn giao các công trình cho địa phương thuộc 04 tỉnh là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện 01 đề tài cấp cơ sở:”Xác định giới hạn khai thác hợp lý nước dưới đất qua nghiên cứu sự phục hổi tần chứa nước trong quá trình thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác tại tỉnh Thái Bình” Đề tài đã xây dựng thuyết minh nhiệm vụ và hoàn thành các nghiên cứu theo đề cương được phê duyệt.

Đinh hướng trọng tâm của Trung tâm năm 2021:

  • Tiếp tục kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy của Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
  • Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng của từng dự án, đề án.
  • Xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí và tang cường vai trò của các tổ chức đôàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghiệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là công nghệ hoan, bơm, xử lý nguồn nước.
  • Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trong đó tập trung triển khai ứng dụng có hiệu quả.
  • Tiếp tục mở rộng công tác tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước tang nguồn thu nhập nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động.
  • Tập trung giải quyết và khắc phục khó khan, vướng mắc phát sinh trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện vác nhiệm vụ chuyên môn mở mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu khoa học bằng các đề tài khoa học công nghệ, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuận trong công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá khai thác sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là công nghệ khoan, bơm, xử lý nguồn nước. Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội Nghị