Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 23/07/2020 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – chủ trì Hội nghị; các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm: ông Triệu Đức Huy đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Ban, các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng phải đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Trung tâm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Trung tâm đã phối hợp với các tỉnh trong vùng hạn hán, xâm nhập mặn để kịp thời hỗ trợ và tổ chức bàn giao 13 công trình cấp nước miễn phí tại 09 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên; đồng thời thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình công tác năm 2020 của Bộ TN&MT. Theo đó, với nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm tập trung thực hiện những nhiệm vụ Chính phủ giao, bao gồm: 04 nhiệm vụ chuyển tiếp nổi bật là Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn”- giai đoạn II, dự án”Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất”. Thực hiện 08 nhiệm vụ chuyên môn cấp bộ chuyển tiếp,02 nhiệm vụ chuyên môn cấp bộ mở mới. Về nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước, đảm bảo cho hệ thống quan trắc được vận hành thông suốt, hiệu quả từ Trung tâm đến quan trắc viên. Các đề tài khoa học công nghệ do Trung tâm thực hiện đều bám sát chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, kết quả của các đề tài đã trực tiếp phục vụ và được áp dụng trong các đề án, dự án lớn do Bộ TN&MT giao cho Trung tâm thực hiện. Trung tâm cũng triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ và thông báo kết luận tại các cuộc họp của lãnh đạo Bộ TNMT.
Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm đối với các đơn vị trực thuộc sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm; lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tổ chức giao ban với các phòng ban quản lý để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; nội bộ Trung tâm luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ông Triệu Đức Huy cho biết: Trung tâm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và các đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh mong rằng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực trong công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước và hoàn thành tốt những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.
Về công tác tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc mong rằng Trung tâm sớm kiện toàn bộ máy, tinh giảm bộ máy theo lộ trình, có kế hoạch cụ thể, có nguồn lực đảm bảo nguồn lao động; đồng thời, tiếp tục nâng cao nguồn lực của Trung tâm, phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn trình độ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ngày càng cao của lĩnh vực tài nguyên nước.
Một số hình ảnh của Hội Nghị:

Các Đại biểu góp ý tại Hội Nghị

Toàn cảnh Hội Nghị