VACI 2015 – 20 nhà khoa học đến từ gần 20 quốc gia trên thế giới trình bày tham luận tại Hội thảo

toan_canh_tham_luan

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Hội thảo và Triển lãm VACI 2015 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức ngày 19/10/2015 là những tham luận của các tác tác giả đến từ gần 20 quốc gia trên thế giới, thu hút sự quan tâm của gần 700 đại biểu tham dự.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận, trao đổi và chia sẻ công nghệ liên quan đến các chủ đề: An ninh Nguồn nước với Biến đổi Khí hậu; Điều tra, Quan trắc và Quy hoạch tài nguyên nước; Phát triển và bảo vệ nguồn nước ngầm; Quản lý, Chính sách và Quản trị Nước; Quan hệ giữa Nước, Y tế Môi trường và Năng lượng; Giảm thiểu những rủi ro liên quan tới nước; Cung cấp và xử lý nước; Các giá trị truyền thống và giá trị xã hội của nước.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

tham_luan_thu_1

tham_luan_2

tham_luan_3

tham_luan_4

tham_luan_5

them_tham_luan_1

them_tham_luan_2

them_tham_luan_3

them_tham_luan_4

them_tham_luan_5

(Hồng Nhung – NAWAPI)