Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010

hoinghiTTTT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 21 tháng 07 năm 2010, tại Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã diễn ra hội nghị “ Sơ kết Nhiệm vụ  – Công tác 6 tháng đầu năm 2010”. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Dương Văn khánh và đồng chí Nguyễn Chí Công – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước, đại diện các phòng, ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên trực thuộc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Đức GĐ Trung tâm trình bày báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010. 

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Tư liệu và thông tin TNN với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được một số kết quả rất quan trọng, đó là: Đã tham phối hợp với các đơn vị trong bộ án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia do cục công nghệ thông tin làm chủ đầu tư. Tiến hành kiểm tra, thu nhận và lưu trữ các sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án,dự án thực hiện trong năm 2009. Đã đẩy mạnh và mở rộng các dịch vụ về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đem lại doanh thu đáng kể cho đơn vị. Ổn định công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí phụ trách phòng, xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí cao, bảo đảm bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đã xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ và quy chế khoán trả lương  được tập thể CBCNVC hăng hái tham gia góp ý và nhất trí cao. Lực lượng CB trẻ của trung tâm ngày một khẳng định mình thông qua kết quả được giao, đặc biệt thể hiên rõ nhất là tham ra xây dựng nhiệm vụ mở mới năm 2011-2015, các đề tài tài khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm cũng như định hướng phát triển lâu dài là xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kho tư liệu điều tra, đánh giá, kiểm kê, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước. Triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý nguồn nước phục vụ công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước” theo đúng đề cương đã được phê duyệt.  Mở rộng tìm kiếm các cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng dịch vụ với các đơn vị, cá nhân, đặc biệt quan tâm dịch vụ về tài nguyên nước và công nghệ thông tin.  Chuẩn bị nhân lực và phương tiện, máy móc để nhận nhiệm vụ  thực hiện hợp đồng ”Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa”.

 

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng-GĐ Trung tâm qui hoạch và điều tra TNN đánh giá cao kết quả đã đạt được của Trung tâm, mặc dù là đơn vị mới thành lập cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao cúa CBCNV trung tâm đã vượt qua khó khăn vươn lên tự khẳng định mình. Đồng chí đã chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như định hướng phát triển lâu dài cần bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, đồng chí cũng nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng như của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho, Trung tâm cần đẩy mạnh phát triển công tác dịch vụ, tư vấn đặc biệt về lĩnh vực tài nguyên nước nhằm nâng cao đời sống cho CBCNV.

 

hoinghiTTTT2

CB – CNV toàn Trung tâm quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu – nhiệm vụ được giao năm 2010

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo và chia sẻ của đồng chí Dương Văn Khánh và đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí đại diện cho các phòng, ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Trước sự quan tâm các đồng chí lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước hứa sẽ cố gắng phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2010 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.                                                                                              

   (Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)