Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: Chú trọng quy hoạch tài nguyên nước và giám sát vận hành liên hồ

    1
    (TN&MT) – Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) vào chiều 25/7 tại Hà Nội.

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Trung tâm đã thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình công tác năm 2018 của Bộ TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm không đăng ký bổ sung hoặc xin rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2018 của Bộ TN&MT; đồng thời Trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ và thông báo kết luận tại các cuộc họp của lãnh đạo Bộ TNMT.

Đối với việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông Triệu Đức Huy cho biết: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, căn cứ Quyết định giao, bổ sung kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, chỉ đạo chung tương đối sát thực và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn trong sản xuất.

Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Các đề tài khoa học công nghệ được giao thực hiện đều bám sát chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Kết quả của các đề tài đã trực tiếp phục vụ và được áp dụng trong các đề án, dự án lớn do Bộ TN&MT giao cho Trung tâm thực hiện. Các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã được công bố trên nhiều ấn phẩm khoa học, góp phần quảng bá hình ảnh của Trung tâm với các đơn vị trong, ngoài Bộ.

“Trung tâm thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trong công tác ứng vốn tại kho bạc nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung, giá trị thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ phù hợp với kế hoạch năm đã được giao” – ông Triệu Đức Huy cho biết thêm.

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Theo ông Triệu Đức Huy, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm đối với các đơn vị trực thuộc sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm; lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tổ chức giao ban với các phòng ban quản lý để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; nội bộ Trung tâm luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Vẫn theo ông Triệu Đức Huy, Trung tâm luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với các Vụ chức năng và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ để thực hiện nhiệm vụ, phối hợp, giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Triệu Đức Huy cho biết: Trung tâm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và các đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT.

a

“Trung tâm cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trong đó tập trung triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức của Bộ TN&MT và các phần mềm chuyên môn khác. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao” – ông Triệu Đức Huy cho biết thêm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn từ nay đến cuối năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Theo Thứ trưởng, tài nguyên nước là lĩnh vực tương đối mới. “Hơn 10 năm trở lại đây với sự ra đời của lĩnh vực tài nguyên nước độc lập với các văn bản quy phạm pháp luật quy định, nhận thức về tài nguyên nước đối với người dân Việt Nam đã thay đổi cơ bản. Việt Nam đang đối mặt với thách thức về ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước, vì thế, việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước là vô cùng cần thiết. Liên quan đến hoạt động về tài nguyên nước, hiện có nhiều Bộ liên quan nhưng Bộ TN&MT có nhiều đơn vị trực thuộc liên quan trực tiếp như: Cục quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, Viện Khoa học tài nguyên nước, và các đơn vị liên quan gián tiếp như Tổng cục Khí tượng thủy văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam… do đó, chúng ta cần có cái nhìn tổng thể về tình hình thực tế liên quan đến tài nguyên nước để đưa ra giải pháp quản lý hiệu quả nhất” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Trong bối cảnh quy hoạch nói chung được đặt lên cao, quy hoạch mới có nhiều thay đổi cơ bản và tài nguyên nước được đặt lên hàng đầu trong vấn đề quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Thứ trưởng mong muốn Trung tâm sẽ chú ý hơn trong việc thực hiện quy hoạch và từ nay đến cuối năm, cần tập trung nguồn lực để nhanh chóng kết thúc những nhiệm vụ chính trị như quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình và nhanh chóng đưa quy hoạch tài nguyên nước ĐBSCL vào thực hiện.

Thứ trưởng đề nghị Cục quản lý tài nguyên nước phối hợp với Trung tâm sớm có nghiên cứu về những đơn giá về quy hoạch, sớm có giải pháp chính sách rõ ràng về các đơn giá trên và chốt lại những phương án triển khai để tiếp tục thực hiện.

m

m
m
m

Về công tác tổ chức cán bộ, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm theo lộ trình phải tinh giảm bộ máy biên chế, có kế hoạch cụ thể, có nguồn lực đảm bảo nguồn lao động, đồng thời, tiếp tục nâng cao nguồn lực trung tâm, cần đội ngũ nhân lực có chuyên môn trình độ về quy hoạch tài nguyên nướcLấy dẫn chứng về sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, Lào vào ngày 23/7 vừa qua, Thứ trưởng cho rằng đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với Việt Nam về việc điều hành liên hồ chứa cần được làm khoa học, bài bản hơn để không xảy ra những sự cố đáng tiếc như vậy. Qua làm việc với Cục quản lý tài nguyên nước, Thứ trưởng nhận thấy các nhà máy thủy điện trong khu vực mong muốn có trung tâm điều hành khu vực, và Bộ TN&MT đã nghiên cứu trình Chính phủ. Thứ trưởng cho rằng những trung tâm lưu vực này cần xã hội hóa và đây cũng là hướng đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nghiên cứu, có định hướng về mặt chính sách.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ và ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, đồng thời cam kết trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện tốt những nhiệm vụ Thứ trưởng đã chỉ đạo, đặc biệt về quy hoạch và giám sát vận hành liên hồ.

(Theo baotainguyenmoitruong.vn)