Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia tổ chức “Hội thảo Góp ý, sửa đổi thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT”

Ngày 25 tháng 7 năm 2013,  Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia tổ chức “Hội thảo Góp ý, sửa đổi thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT” về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước. Đây là một trong những thông tư Trung tâm được Bộ tài nguyên và Môi trường tin tưởng giao cho trách nhiệm soạn thảo. Tham dự Hội thảo có Phòng Kế hoạch – Tài chính của Trung tâm (đơn vị trực tiếp soạn thảo), đại diện các Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế thuộc Bộ TN&MT, đại diện Bộ Tài chính, đại diện các phòng, ban hoạt động trong lĩnh vực tài chính trực thuộc các đơn vị thuộc Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội thảo.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban soạn thảo thông tư đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ xung và lấy ý kiến thống nhất của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa bổ xung và hoàn thiện để sớm trình Bộ Tài nguyên và Môi Trường ký quyết định ban hành để thông tư sớm có hiệu lực, giúp cho các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước sớm có bộ công cụ thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động quản lý tài nguyên nước. Sau đây là một số hình ảnh về buổi Hội thảo:

vv251

vv252

vv253

vv254

vv255

vv256

vv257

 

(Thanh Sơn – NAWAPI)