Hội nghị xét duyệt đề cương dự án “ Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải, đồng bằng Bắc Bộ

vv339Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Hội đồng tổ chức xét duyệt để cương dự án mở mới năm 2014 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tiến hành buổi xét duyệt đề cương dự án “ Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải, đồng bằng Bắc Bộ (Các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)” do ThS. Trần Thành Lê làm chủ nhiệm. Tham dự buổi xét duyệt có ông Tống Ngọc Thanh – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Trung tâm, PGS.TS Phạm Quý Nhân – Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, PGS.TS Đoàn Văn Cánh – Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc Trung tâm và đại diện các đơn vị báo chí, truyền thông cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi xét duyệt, ông Tống Ngọc Thanh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm nêu bật tầm quan trọng của lĩnh vực tài nguyên nước trong đời sống kinh tế – xã hội hiện tại. Trong năm 2014, Trung tâm sẽ chú trọng vào việc tìm kiếm, khai thác nguồn nước phục vụ cho các vùng khan hiếm nước cũng như tiến hành thêm các dự án điều tra, quy hoạch và phân bổ tài nguyên nước. Do đó, ông Thanh cũng yêu cầu, các chủ nhiệm đề án khi lập các đề tài, dự án mở mới năm 2014 phải mang tính thiết thực, có tính áp dụng cao, giải quyết được các yêu cầu đang rất cấp bách về tài nguyên nước trong tình hình hiện tại.

Ông Trần Thành Lê – chủ nhiệm dự án “ Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải, đồng bằng Bắc Bộ (Các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)” đã thay mặt nhóm tác giả dự án trình bày tổng quan về dự án bao gồm các căn cứ để quyết định thành lập đề án, mục tiêu chính của đề án và phương pháp thực hiện cũng như lý do chọn vùng thực hiện dự án. Với 2 mục tiêu chính là: Đánh giá và khoanh định vùng khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước làm cơ sở cho khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất; Đề xuất các giải pháp bảo vệ các tầng chứa nước, ông Lê hy vọng, dự án sẽ là công cụ hữu ích cho các nhà quản lý tài nguyên nước, cụ thể ở đây là các Sở Tài nguyên và Môi trường của 3 tỉnh thuộc vùng dự án tham mưu cho tỉnh một cách hiệu quả nhằm đưa ra những chính sách hợp lý trong lĩnh vực quản lý, phân bổ và sử dụng tài nguyên nước. 

Hội đồng cũng đã nghe ý kiến đóng góp của các thành viên phản biện và các thành viên tham gia Hội đồng. Tất cả các thành viên đều thống nhất ý kiến về tính cấp thiết của việc thực hiện đề án, nhưng cũng lưu ý tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở đóng góp của Hội đồng trước khi trình lên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi xét duyệt đề cương dự án:

vv339

vv340

vv341

vv342

vv343

vv344

vv345

(Thanh Sơn – NAWAPI)