Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước tổng kết công tác năm 2010, bàn phương hướng nhiệm vụ 2011

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Trường Giang
Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) vừa tổng kết công tác năm 2010 và bàn phương hướng 2011. Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai dự và chỉ đạo.
Năm 2010, Trung tâm QH&ĐT TNN đã thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ, kế hoạch được giao gồm: 2 nhiệm vụ Chính phủ, 16 nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, 5 nhiệm vụ quy hoạch, 6 nhịêm vụ NCKH, 1 nhịêm vụ đối ứng dự án ODA, 14 nhiệm vụ XDCB, 1 nhiệm vụ đặc thù quan trắc động thái NDĐ cho 3 vùng. Tổng giá trị thanh toán theo các nguồn vốn đạt 132,411 tỉ đồng. Lập 5 dự án mở mới năm 2011 đã thông qua Hội đồng thẩm định của Trung tâm, đang hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công  tác thi công hạng mục của các dự án tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, công tác thẩm định các dự án mở mới thực hịên đúng các quy định hiện hành. Công tác quan trắc TNN dưới đất tại 3 vùng (đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên) thực hiện liên tục, thường xuyên. Trung tâm cũng đã thực hiện và hoàn thành 3 đề tài KHCN cấp Bộ, 1 đề tài cấp cở sở.
GD Trung tâm QH&DDT TNN báo cáo tổng kết tại Hội nghị
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Trung tâm là tập trung vào công tác điều tra, đánh giá và lập bản đồ 1/200.000 địa chất thủy văn và bản đồ TNN tỉ lệ 1/100.000  trên phạm vi các lưu vực sông lớn cho những vùng trọng điểm. Đẩy mạnh công tác quy hoạch TNN cho một số lực vực sông lớn, duy trì và đẩy mạnh công tác quan trắc TNN, tăng cường đầu tư xây dựng mạng lưới, trạm quan trắc TNN, năng lực dự báo TNN; đẩy mạnh công tác NCKH phục vụ sự nghiệp điều tra quy hoạch và dự báo TNN; thúc đẩy thực hiện giai đoạn 2 dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các đô thị” với Viện BGR của CHLB Đức….
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2010 và khẳng định sự đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Trung tâm.
Thứ trưởng chỉ đạo: Năm 2011, Trung tâm cần thay đổi cách làm việc quyết liệt. Các đề án quy hoạch, điều tra TNN phải mang hơi thở cuộc sống; các kết quả điều tra về TNN phải thực sự có ý nghĩa thực tiễn và địa phương (nhất là tại những vùng khó khăn về nước), cần quảng bá, thông tin rộng rãi trên các phương tịên thông tin đại chúng, góp phần nâng cao vị thế của Bộ và Trung tâm trong lĩnh vực quản lý, kinh tế hóa lĩnh vực TNN. Tập trung triển khai đề án tăng cuờng trang thiết bị, công nghệ mới, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ; hoàn thiện mạng lưới quan trắc TNN, tổ chức vận hành thường xuyên và bảo vệ lâu dài. Quan tâm xây dựng, cải thịên điều kiện làm việc, tạo việc làm cho các Đoàn đóng tại địa phương. Các Lỉên đoàn cũng như các Đoàn cần năng động đề xuất các ý tưởng, dự án mới về điều tra đánh giá TNN với Trung tâm, tăng cường giao lưu với các đơn vị chức năng thuộc Bộ để có sự ủng hộ kịp thời.

 

tt129

Toàn cảnh Hội nghị
(Theo Monre.gov.vn)