Trung tâm QH&ĐTTNNQG triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm. Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Ban: Kế hoạch – Tài chính, Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất, Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Quy hoạch tài nguyên nước, Quan trắc tài nguyên nước, Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

IMG_0927_resize

Đoàn triển khai kế hoạch tiến hành đánh giá toàn diện nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của các đơn vị, trên cơ sở đó thống nhất kế hoạch thực hiện cho các đơn vị. 

IMG_0923_resize

Ngày 09/3/2016, Đoàn công tác đã triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Dự kiến trong hai ngày 10, 11/3/2016, Đoàn công tác sẽ tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. 

(Hồng Nhung – NAWAPI)