Trung tâm QH&ĐTTNNQG bàn giao công trình cấp nước tại UBND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

TS._Phan_Chu_Nam_v_Ph_ch_tch_x_Ng_Vn_Bnh_trong_bui_l_bn_giaoNgày 24 tháng 6 năm 2015 vừa qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã bàn giao công trình cấp nước S420 cho Ủy ban nhân dân xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Công trình cấp nước S420 là công trình thứ 2 (sau công trình cấp nước S418 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) đã hoàn thành trong tổng số 40 công trình của dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – Pha 4” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã và đang triển khai thực hiện tại các xã vùng sâu, vùng biên giới của Nam Bộ.

Công trình được xây dựng và hoàn thành vào tháng 6 năm 2015 tại UBND xã Phước Chỉ, với công suất khoảng 500m3/ngày, có thể cung cấp đủ nước ăn uống, sinh hoạt cho trên 6.000 người. Chất lượng nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN09-2008/BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01-2009/BYT).

Với sự thành công đó, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tin tưởng rằng, công trình cấp nước S420 được đưa vào khai thác sử dụng sẽ nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế – xã hội khu vực vùng sâu, vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đồng thời, Dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ” sau khi hoàn thành sẽ xác định được triển vọng khai thác và cung cấp nước dưới đất tại các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn; góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong vùng dự án.

(Hồng Nhung – Trung Dĩnh / NAWAPI)