Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp quan trắc và dự báo cảnh báo tài nguyên nước

IMG_3781Nhằm tăng cường, nâng cao kỹ thuật cho công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp trong quan trắc và dự báo cảnh báo tài nguyên nước, chiều ngày 22/7/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Chương trình “Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp quan trắc và dự báo cảnh báo tài nguyên nước năm 2016”. Tham dự Chương trình có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG, cùng toàn thể cán bộ Ban Quan trắc tài nguyên nước; đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam; Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Trung tâm Cảnh báo và Dự báo TNN.

Mở đầu Chương trình, ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG cho rằng: công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp rất quan trọng trong quan trắc và dự báo cảnh báo tài nguyên nước, bao gồm cả tài nguyên nước mặt và tài nguyên nước dưới đất.

IMG_3779

Chương trình tập huấn gồm các chuyên đề:

– Hướng dẫn xử lý tài liệu quan trắc TNN dưới đất.

– Hướng dẫn quan trắc và chỉnh lý các yếu tố đo đạc thủy văn TNN.

– Hướng dẫn xử lý tài liệu quan trắc TNN nước mặt.

– Mô hình toán trong công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo TNN.

IMG_3783

Tại Hội trường, các thành viên tham gia Chương trình đã được Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hùng – Trung tâm Mạng lưới Khí tượng thủy văn và Môi trường hướng dẫn quan trắc, chỉnh lý các yếu tố đo đạc thủy văn TNN.

IMG_3792

IMG_3797

Tiếp theo, Thạc sĩ Lê Thế Trung – Trưởng phòng Cảnh báo, Dự báo TNN mặt và Thạc sĩ Đặng Hoàng Hà – Trưởng phòng Dữ liệu quan trắc TNN, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo TNN đã trình bày phần hướng dẫn xử lý tài liệu quan trắc tài nguyên nước mặt.

IMG_3804

Cuối cùng là phần trình bày của Tiến sĩ Bùi Du Dương – Phó Trưởng ban quan trắc tài nguyên nước về Mô hình toán trong công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

IMG_3802

Tại Chương trình tập huấn, những câu hỏi về nội dung, thắc mắc về chuyên môn trong kỹ thuật công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp quan trắc và dự báo cảnh báo tài nguyên nước của các cán bộ kỹ thuật đã được hướng dẫn giải đáp một cách đầy đủ.

Tổng kết Chương trình “Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp quan trắc và dự báo cảnh báo tài nguyên nước năm 2016”, ông Nguyễn Chí Nghĩa – Trưởng ban Quan trắc tài nguyên nước nhấn mạnh rằng, công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp là những công tác rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả quan trắc và dự báo cảnh báo tài nguyên nước. Vì vậy, các cán bộ kỹ thuật cần đặc biệt lưu ý để thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo,dự báo tài nguyên nước.

(TT DLQH&ĐTTNN)