THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM LÊN TRANG WEB

Theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, bắt đầu từ tháng 10 năm 2010 trang Web của Trung tâm sẽ cập nhật lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm trên Website chính thức của Trung tâm tại địa chỉ: http://www.cwrpi.gov.vn/. Đề nghị các trưởng, phó phòng và các giám đốc, phó giám đốc thuộc các Liên đoàn và  Trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tạo Acount truy cập trên trang Web chính thức của Trung tâm để có quyền truy cập và xem nội dung trong mục này. Mọi yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật và thắc mắc xin được liên hệ theo địa chỉ:

Nguyễn Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

Điện thoại: 0906.045.946

Email: ThanhSon171@gmail.com