Đảng ủy Trung tâm QH&ĐTTNNQG tham dự Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Bộ TN&MT

HNM_6710

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2015, tại Hà Nội, các đại biểu đại diện cho đảng viên của Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

IMG_3653

Tại Đại hội, đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(Hồng Nhung – NAWAPI)