Một số hình ảnh tại Hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”

 Hội thảo kỹ thuật “Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” do do phòng Điều tra và Kiểm kê nước mặt thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước chủ trì đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau đây là một số hình ảnh về Hội thảo


tt851


tt853

 tt852

tt855

 

tt856

tt854

tt857

tt858

tt859

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)